Attention !
Aandacht !
11/04/2019: M0308 - PRENOT - Ajout de cette variante identique au M0304 permettant de véhiculer les quittances de décompte de manière isolée. 11/04/2019: M0308 - PRENOT - Toevoeging van deze variante identiek aan de M0304 die het dan mogelijk maakt de kwijtingen van afrekening apart te verzenden.
11/04/2019: M0304 - PRENOT - Ajout du FTX+063 "URL document". 11/04/2019: M0304 - PRENOT - Toevoeging FTX+063 "URL document".
09/04/2019: M0304 - PRENOT - Ajout du ATT+B007 "type de décompte". 09/04/2019: M0304 - PRENOT - Toevoeging ATT+B007 "type afrekening".
28/09/2018: Présentation Release 2020 - Si nécessaire, des modifications de dernière minute seront encore décrites ici. 28/09/2018: Presentatie Release 2020 - Indien nodig zullen bijkomende wijzigingen hier beschreven worden.
 ...  ...