Attention !
Aandacht !
Release 01.01.2012 : ...
Release 01.01.2012 : ...
Avril 2011 :
Pour les besoins du futur outil de validation, la structuration des MIG est adaptée.
En principe il n'y est pas touché au contenu (métier) des MIG.
C'est bien rien que la manière de le mettre par écrit, de le stocker, et de le présenter, qu'est adaptée.
April 2011 :
De structuur van de MIG is nu aangepast aan wat nodig is voor de toekomstige validatie-tool.
In principe is er niet geraakt aan de inhoud (business) van de MIG.
Enkel de wijze van neerschrijven, van opslag, en van de resulterende presentatie is aangepast.
...
...