Attention !
Aandacht !
GT Normalisation 01.04.2010 : ajout de certains identifiants pour les experts et les réparateurs.
WG Normalisatie 01.04.2010 : toevoeging van bepaalde identificaties voor experten en herstellers.
...
...