Attention !
Aandacht !
Le release 2010 : remarques sur ce release...
De release 2010 : opmerkingen...
GT Normalisation 10.09.2008 : ATT+123 Etat civil : version 5 est à utiliser.
WG Normalisatie 10.09.2008 : ATT+123 Burgerlijke staat : versie 5 moet gebruikt worden.