Attention !
Aandacht !
Release 2009:
Aucune nouvelle remarque ...
Veuillez bien avoir pris connaissance des remarques du Release 2008 ...
Release 2009:
Geen nieuwe opmerkingen ...
Gelieve echter wel kennis te hebben van de opmerkingen van Release 2008 ...
02/12/2012 : M0304 : ajout de la possibilité de spécifier la Formule au niveau de la garantie (rubrique ICD).
02/12/2012 : M0304 : de Formule kan nu op niveau van de waarborg (rubriek ICD) meegegeven worden.