Message Implementation Guide   ( Met als basis deze Message Content Inventory n° 85 ) Format
Bijvoegsel van uitdrukkelijke verderzetting ( MIG M0104Rex_200801 )
Homepage > TB2-UN/EDIFACT - MIGs > Release > MIG details