Message Implementation Guide   ( Met als basis deze Message Content Inventory n° 858 ) Format
UvC - Risico-object - Gemeenschappelijke gegevens ( MIG EvCRODGen_202201 )
Homepage > TB2-UN/EDIFACT - MIGs > Release > MIG details