Message Implementation Guide   ( Met als basis deze Message Content Inventory n° 763 ) Format
Bijvoegsel van overdracht ( MIG M0104Tft_202101 )
Homepage > TB2-UN/EDIFACT - MIGs > Release > MIG details