Message Implementation Guide   ( Met als basis deze Message Content Inventory n° 724 ) Format
Specifieke gegevens voor de (sub-)waarborgen Auto ( MIG IxD5xx_202001 )
Homepage > TB2-UN/EDIFACT - MIGs > Release > MIG details