Message Implementation Guide   ( Met als basis deze Message Content Inventory n° 712 ) Format
Specifieke gegevens voor de (sub-)waarborgen Persoonlijke ( MIG IxD2xx_202001 )
Homepage > TB2-UN/EDIFACT - MIGs > Release > MIG details