Message Implementation Guide   ( Met als basis deze Message Content Inventory n° 728 ) Format
Gemeenschappelijke gegevens waarborgen ( MIG ICDGen_202001 )
Homepage > TB2-UN/EDIFACT - MIGs > Release > MIG details