Message Implementation Guide   ( Met als basis deze Message Content Inventory n° 573 ) Format
UvC - Gegevens gebouw en/of inhoud ( MIG EvCROD01x_201801 )
Homepage > TB2-UN/EDIFACT - MIGs > Release > MIG details