Message Implementation Guide   ( Met als basis deze Message Content Inventory n° 436 ) Format
Specifieke gegevens voor de (sub-)waarborgen Leven ( MIG IxD1xx_201701 )
Homepage > TB2-UN/EDIFACT - MIGs > Release > MIG details