Message Implementation Guide   ( Met als basis deze Message Content Inventory n° 98 ) Format
Specifieke gegevens voor de waarborgen Persoonlijke ( MIG ICD2xx_201001 )
Homepage > TB2-UN/EDIFACT - MIGs > Release > MIG details