1 De segmenten PCD+... zijn van groot belang voor makelaars die controleberekeningen uitvoeren op ontvangen premie-gegevens. De relevante PCD-segmenten moeten dus aanwezig zijn. Er moet een zekere coherentie zijn qua aanwezige MOA-segmenten en PCD-segmenten.
2 We detailleren hier de verschillende mogelijke varianten qua franchises. De MCI doet geen expliciete uitspraak qua multipliciteit van de rubriek franchise; wat ons betreft kan deze rubriek dus meerdere keren aanwezig zijn.
3 Voor een plaatsgebonden vrijstelling: via de -Plaats van de gebeurtenis : Country, coded- zegt men waar de vrijstelling toepasbaar is. Wat ons betreft kan dit segment meerdere keren aanwezig zijn.