1 Zie in de BBP het punt 1. ( Volg hiervoor het pad >Models >Broker Business Processes >Next->... tot aan dat punt 1).
2 Een bericht M0103 - nieuwe zaak - is aanwezig in een enveloppe XGH-XGT type - antwoordrecord - en is daarin een geheel samen met een bericht M0304 - contante - en 0 tot n berichten M9730 - bijgevoegd document -. Zo een enveloppe - antwoordrecord - bevat verplicht het - sender domain address - en het - recipient domain address - en idealiter ook het - recipient user address - en is zo gericht tot de beheerder bij wie het dossier ontstond.