1
0
XRH+1 - ( ) - (1..1) - ()
2
0
PTY+0xx - ( Verzekeringsnemer of medeverzekeringsnemer ) - (Including these qualified as 003, 017) - (1..1) - ()
3
0
NME+001 - ( OfficiŽle naam ) - (1..1) - (OfficialName)
4
0
ADR+002 - ( Adres ) - (0..1) - (OfficialAddress)
5
0
ADR+003 - ( Vorige adres ) - (0..1) - (PreviousAddress)
6
0
ADR+007 - ( Correspondentieadres (hoofd-) ) - (0..1) - (PostalAddress)
7
0
ADR+015 - ( Factureringsadres ) - (0..1) - (BillingAddress)
8
0
DTM+001 - ( Geboortedatum ) - (0..1) - (BirthDate)
9
0
DTM+009 - ( Bestuurder van voertuigen sinds ... ) - (0..1) - (DriverSinceDate)
10
0
DTM+018 - ( Verhuisdatum ) - (0..1) - (RelocationDate)
11
0
DTM+158 - ( Datum e-Mail opt-in/out ) - (0..1) - (EmailOptInOrOutDate)
12
0
DTM+160 - ( Datum opname authentiek adres ) - (0..1) - (AuthenticAddressTakenDate)
13
0
DTM+171 - ( Datum pensionering ) - (0..1) - (RetirementDate)
14
0
RFF+017 - ( Dossiernummer ) - (0..1) - (FileReference)
15
0
RFF+072 - ( Groeperingsnummer polis ) - (0..1) - (PolicygroupingNumberReference)
16
0
RFF+022 - ( Rijksregisternummer ) - (0..1) - (NationalRegisterReference)
17
0
RFF+020 - ( Nummer financiŽle rekening ) - (0..1) - (AccountReference)
18
0
RFF+082 - ( BIC code ) - (0..1) - (BicReference)
19
0
RFF+077 - ( IBANnummer ) - (0..1) - (InternationalBankAccountNumberReference)
20
0
RFF+008 - ( BTW-nummer ) - (0..1) - (VatReference)
21
0
RFF+075 - ( Ondernemingsnummer ) - (0..1) - (CompanyNumberReference)
22
0
RFF+076 - ( Vestigingseenheidsnummer ) - (0..1) - (EstablishmentUnitNumberReference)
23
0
RFF+107 - ( LEI ) - (0..1) - (LegalEntityIdentifierReference)
24
0
COM+001 - ( Telefoonnummer privť ) - (0..1) - (PrivateTelephoneCommID)
25
0
COM+006 - ( Telefoonnummer kantoor ) - (0..1) - (OfficeTelephoneCommID)
26
0
COM+007 - ( GSM nummer ) - (0..1) - (MobileTelephoneCommID)
27
0
COM+002 - ( Faxnummer ) - (0..1) - (FaxCommID)
28
0
COM+003 - ( E-mail adres ) - (0..1) - (EmailAddressCommID)
29
0
COM+008 - ( e-Mail contractueel bindend ) - (0..1) - (EmailContractuallyBindingCommID)
30
0
PFN+001 - ( Hoofdberoep ) - (0..1) - (OccupationPrimary)
31
0
ATT+A131 - ( Natuurlijk of rechtspersoon ) - (0..1) - (NaturalOrLegalPersonCode)
32
0
ATT+A10T - ( Taalcode van de betrokkene ) - (0..1) - (LanguageCodeOfThePartyConcernedCode)
33
0
ATT+A10C - ( Communicatietaal ) - (0..1) - (LanguageCode)
34
0
ATT+A121 - ( Nationaliteit ) - (0..n) - (NationalityCode)
35
0
ATT+A124 - ( Geslacht ) - (0..1) - (GenderCode)
36
0
ATT+A123 - ( Burgerlijke staat ) - (0..1) - (CivilStatusCode)
37
0
ATT+A130 - ( Rechtsvorm ) - (0..1) - (LegalFormCode)
38
0
ATT+A132 - ( Sociaal statuut ) - (0..1) - (SocialStatusCode)
39
0
ATT+A175 - ( Fiscaal statuut ) - (0..1) - (FiscalStatusCode)
40
0
ATT+A176 - ( Aanvullend fiscaal statuut ) - (0..1) - (ComplementaryFiscalStatusCode)
41
0
ATT+A139 - ( Code paritair comitť ) - (0..1) - (JointCommitteeCodeCode)
42
0
ATT+3104 - ( Handelscode (NACEBEL) ) - (0..n) - (BusinessCodeNacebelCode)
43
0
ATT+3105 - ( Handelscode (NACE-BEL 2008) ) - (0..n) - (BusinessCodeNacebel2008Code)
44
0
ATT+5125 - ( Type bestuurder ) - (0..1) - (DriverCode)
45
0
ATT+5198 - ( Type verminderde capaciteit ) - (0..1) - (ReducedCapacityCode)
46
0
ATT+A007 - ( FinanciŽle profilering ) - (0..1) - (FinancialProfilingCode)
48
0
BIN+A09X - ( eID gegevens conform ) - (0..1) - (EidDataUnchangedBinary)
49
0
BIN+A1ZQ - ( OfficiŽel adres is authentiek ) - (0..1) - (OfficialAddressAuthenticBinary)
50
0
BIN+A004 - ( e-Mail opt-in bindend ) - (0..1) - (EmailOptInObtainedBinary)
51
0
BIN+A12E - ( Politiek prominente persoon ) - (0..1) - (Expected present) - (PoliticallyExposedPersonBinary)
52
0
BIN+A177 - ( PEPPOL e-invoice receiver ) - (0..1) - (PeppolEinvoiceReceiverBinary)
53
0
BIN+A178 - ( PEPPOL contracting authority ) - (0..1) - (PeppolContractingAuthorityBinary)
54
1
XRH+2 - ( ) -(1..1) - ()
55
1
QRS+5V05 - ( De betrokkenen heeft veroordelingen gehad ? ) -(0..1) - (DeclarationWasThePersonInQuestionAccused)
56
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
57
2
RDT+A1D3 - ( Veroordeling ) -( 0..n) - (ResponseConviction)
58
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
59
1
XRT+2 - ( ) -(1..1) - ()
60
1
XRH+2 - ( ) -(1..1) - ()
61
1
QRS+5V0E - ( Onderzoeken hangende ) -(0..1) - (DeclarationInvestigationPending)
62
1
XRT+2 - ( ) -(1..1) - ()
63
1
XRH+2 - ( ) -(1..1) - ()
64
1
QRS+5V0S - ( Verzekering geweigerd, opgezegd of verdergezet onder voorwdn ) -(0..1) - (DeclarationInsuranceRefusedOrEndedOrExtendedUnderCircumstances)
65
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
66
2
RDT+A1D0 - ( Type moeilijkheid ) -( 0..1) - (ResponseTypeOfDifficulty)
67
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
68
1
XRT+2 - ( ) -(1..1) - ()
69
1
XRH+2 - ( ) -(1..1) - ()
70
1
QRS+5V0D - ( Rijbewijs vervallen verklaard ) -(0..1) - (DeclarationWithdrawalOfDriverLicense)
71
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
72
2
RDT+A1D5 - ( Type sanctie ) -( 0..1) - (ResponseTypeOfSanctionInRelationshipWithTheDriverLicense)
73
2
DTM+041 - ( Begindatum periode ) -( 0..1) - (PeriodStartDate)
74
2
DTM+022 - ( Einddatum periode ) -( 0..1) - (PeriodEndDate)
75
2
DTM+006 - ( Duur ) -( 0..1) - (LengthDuration)
76
2
QTY+036 - ( Aantal keer rijbewijs vervallen verklaard ) -( 0..1) - (TimesDriverLicenseRemovedQuantity)
77
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
78
1
XRT+2 - ( ) -(1..1) - ()
79
1
XRH+2 - ( ) -(1..1) - ()
80
1
QRS+5V1Q - ( Cursus defensief rijden gevolgd ) -(0..1) - (DeclarationDefensiveDrivingCourse)
81
1
XRT+2 - ( ) -(1..1) - ()
82
1
XRH+2 - ( ) -(1..1) - ()
83
1
QRS+CQ97 - ( Veiligheidsmaatregelen getroffen ) -(0..1) - (DeclarationSecurityProceedingsPresent)
84
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
85
2
RDT+A1D8 - ( Beveiligingsmiddel ) -( 0..n) - (ResponseMeansOfPrevention)
86
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
87
1
XRT+2 - ( ) -(1..1) - ()
88
1
XRH+2 - ( ) -(1..1) - ()
89
1
QRS+A1E0 - ( Financieel overzicht ) -(0..n) - (DeclarationFinancialBulletin)
90
1
DTM+159 - ( Datum verklaring ) -(1..1) - (StatementDate)
91
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
92
2
RDT+A1E1 - ( Voor welke personen wordt het document ingevuld ) -( 1..1) - (ResponseForWhomTheDocumentIsFilledIn)
93
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
94
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
95
2
RDT+A1E2 - ( FinanciŽle kennis door (zelf-)studie ) -( 1..1) - (ResponseFinancialKnowledgeBySelfStudy)
96
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
97
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
98
2
RDT+A1E3 - ( FinanciŽle kennis - beroepsmatig ) -( 1..1) - (ResponseFinancialKnowledgeProfessionally)
99
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
100
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
101
2
RDT+A1E4 - ( Wijze van economisch-financiŽle informatie garing ) -( 1..1) - (ResponseTheWayWeGatherEconomicAndFinancialInformation)
102
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
103
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
104
2
RDT+A1E5 - ( Kennis van levensverzekeringen met gewaarborgd rendement ) -( 1..1) - (ResponseKnowledgeOfLifeInsuranceWithGuaranteedReturn)
105
2
ATT+A1E6 - ( Investeringen in levensverz. met gewaarborgd rendement ) -( 0..1) - (InvestmentsInLifeInsuranceWithGuaranteedReturnCode)
106
2
MOA+199 - ( Investeringen in levensverz. met gewaarborgd rendement ) -( 0..1) - (InvestmentsInLifeInsuranceWithGuaranteedReturnAmount)
107
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
108
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
109
2
RDT+A1E7 - ( Kennis van levensverzekeringen zonder gewaarborgd rendement ) -( 1..1) - (ResponseKnowledgeOfLifeInsuranceWithoutGuaranteedReturn)
110
2
ATT+A1E8 - ( Investeringen in levensverz. zonder gewaarborgd rendement ) -( 0..1) - (InvestmentsInLifeInsuranceWithoutGuaranteedReturnCode)
111
2
MOA+200 - ( Investeringen in levensverz. zonder gewaarborgd rendement ) -( 0..1) - (InvestmentsInLifeInsuranceWithoutGuaranteedReturnAmount)
112
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
113
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
114
2
RDT+A1E9 - ( Kennis van levensverzekeringen met beschermd kapitaal ) -( 1..1) - (ResponseKnowledgeOfLifeInsuranceWithProtectedCapital)
115
2
ATT+A1F0 - ( Investeringen in levensverz. met beschermd kapitaal ) -( 0..1) - (InvestmentsInLifeInsuranceWithProtectedCapitalCode)
116
2
MOA+201 - ( Investeringen in levensverz. met beschermd kapitaal ) -( 0..1) - (InvestmentsInLifeInsuranceWithProtectedCapitalAmount)
117
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
118
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
119
2
RDT+A1F1 - ( Kennis van levensverzekeringen - deels gewaarborgd ) -( 1..1) - (ResponseKnowledgeOfLifeInsuranceWithPartiallyGuaranteedReturn)
120
2
ATT+A1F2 - ( Investeringen in levensverzekeringen - deels gewaarborgd ) -( 0..1) - (InvestmentsInLifeInsuranceWithPartiallyGuaranteedReturnCode)
121
2
MOA+202 - ( Investeringen in levensverzekeringen - deels gewaarborgd ) -( 0..1) - (InvestmentsInLifeInsuranceWithPartiallyGaranteedReturnAmount)
122
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
123
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
124
2
RDT+A1F3 - ( Kennis van de onderliggende activa - aandelen ) -( 1..1) - (ResponseKnowledgeOfTheUnderlyingAssetsShares)
125
2
ATT+A1F4 - ( Investeringen in onderliggende activa - aandelen ) -( 0..1) - (InvestmentsInUnderlyingAssetsSharesCode)
126
2
MOA+203 - ( Investeringen in onderliggende activa - aandelen ) -( 0..1) - (InvestmentsInUnderlyingAssetsSharesAmount)
127
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
128
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
129
2
RDT+A1F5 - ( Kennis van de onderliggende activa - obligaties ) -( 1..1) - (ResponseKnowledgeOfTheUnderlyingAssetsBonds)
130
2
ATT+A1F6 - ( Investeringen in onderliggende activa - obligaties ) -( 0..1) - (InvestmentsInUnderlyingAssetsBondsCode)
131
2
MOA+204 - ( Investeringen in onderliggende activa - obligaties ) -( 0..1) - (InvestmentsInUnderlyingAssetsBondsAmount)
132
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
133
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
134
2
RDT+A1F7 - ( Kennis van de onderliggende activa - andere ) -( 1..1) - (ResponseKnowledgeOfTheUnderlyingAssetsOther)
135
2
ATT+A1F8 - ( Investeringen in onderliggende activa - andere ) -( 0..1) - (InvestmentsInUnderlyingAssetsOtherCode)
136
2
MOA+205 - ( Investeringen in onderliggende activa - andere ) -( 0..1) - (InvestmentsInUnderlyingAssetsOtherAmount)
137
2
FTX+059 - ( Investeringen in onderliggende activa - andere ) -( 0..1) - (InvestmentsInUnderlyingAssetsOtherText)
138
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
139
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
140
2
RDT+A1F9 - ( Kennis van de kapitalisatie met gewaarborgd rendement ) -( 1..1) - (ResponseKnowledgeOfTheCapitalizationWithGuaranteedReturn)
141
2
ATT+A1G0 - ( Investeringen in verz. kapitalisatie met gewaarb. rendement ) -( 0..1) - (InvestmentsInInsuranceCapitalizationWithGuaranteedReturnCode)
142
2
MOA+206 - ( Investeringen in verz. kapitalisatie met gewaarb. rendement ) -( 0..1) - (InvestmentsInInsuranceCapitalizationWithGuaranteedReturnAmount)
143
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
144
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
145
2
RDT+A1G1 - ( Kennis van andere financiŽle producten ) -( 1..1) - (ResponseKnowledgeOfOtherFinancialProducts)
146
2
ATT+A1G2 - ( Investeringen in andere financiŽle producten ) -( 0..1) - (InvestmentsInOtherFinancialProductsCode)
147
2
MOA+207 - ( Investeringen in andere financiŽle producten ) -( 0..1) - (InvestmentsInOtherFinancialProductsAmount)
148
2
FTX+060 - ( Investeringen in andere financiŽle producten ) -( 0..1) - (InvestmentsInFinancialProductsOtherText)
149
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
150
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
151
2
RDT+A1G3 - ( FinanciŽle situatie - roerende goederen ) -( 1..1) - (ResponseFinancialSituationPersonalProperty)
152
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
153
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
154
2
RDT+A1G4 - ( FinanciŽle situatie - onroerende goederen ) -( 1..1) - (ResponseFinancialSituationRealProperty)
155
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
156
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
157
2
RDT+A1G5 - ( FinanciŽle situatie - maandelijks netto inkomen ) -( 1..1) - (ResponseFinancialSituationMonthlyNetIncome)
158
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
159
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
160
2
RDT+A1G6 - ( FinanciŽle situatie - maandelijkse lasten ) -( 1..1) - (ResponseFinancialSituationMonthlyExpenses)
161
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
162
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
163
2
RDT+A1G7 - ( FinanciŽle situatie - maandelijks sparen ) -( 1..1) - (ResponseFinancialSituationMonthlySavings)
164
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
165
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
166
2
RDT+A1G8 - ( FinanciŽle situatie - evolutie op ťťn jaar ) -( 1..1) - (ResponseFinancialSituationWithinOneYear)
167
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
168
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
169
2
RDT+A1G9 - ( Doelstellingen - Belangrijkste spaardoelstelling ) -( 1..1) - (ResponseGoalsMainSavingsTarget)
170
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
171
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
172
2
RDT+A1H0 - ( Doelstellingen - Gestelde termijn ) -( 1..1) - (ResponseGoalsMainSavingsHorizon)
173
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
174
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
175
2
RDT+A1H1 - ( Houding - Voorkeuren ) -( 1..1) - (ResponseBehaviorPreferences)
176
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
177
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
178
2
RDT+A1H2 - ( Houding - Daling op korte termijn ) -( 1..1) - (ResponseBehaviorDecreaseInTheShortTerm)
179
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
180
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
181
2
RDT+A1H3 - ( Houding - Schommelingen ) -( 1..1) - (ResponseBehaviorFluctuations)
182
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
183
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
184
2
RDT+A1H4 - ( Houding - Alternatieven ) -( 1..1) - (ResponseBehaviorAlternativeAssets)
185
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
186
1
XRT+2 - ( ) -(1..1) - ()
187
1
XRH+2 - ( ) -(1..1) - ()
188
1
QRS+AV00 - ( Schadehistoriek ) -(0..1) - (DeclarationDamageHistory)
189
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
190
2
RDT+A1D2 - ( Type schadegeval ) -( 0..n) - (ResponseTypeOfClaim)
191
2
DTM+048 - ( Tijdstip gebeurtenis ) -( 1..1) - (MomentOfTheEventDateTime)
192
2
ATT+C250 - ( Aansprakelijkheid of vermoedelijke aansprakelijkheid ) -( 1..1) - (LiabilityOrProbableLiabilityCode)
193
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
194
1
XRT+2 - ( ) -(1..1) - ()
195
1
XRH+2 - ( ) -(1..1) - ()
196
1
DOC+009 - ( Identiteitskaart ) -(0..1) - (DocumentIdentityCard)
197
1
DTM+032 - ( Begindatum geldigheid document ) -(0..1) - (ValidityStartDate)
198
1
DTM+038 - ( Einddatum geldigheid document ) -(0..1) - (ExpirationDate)
199
1
RFF+009 - ( Nummer document ) -(0..1) - (DocumentReference)
200
1
XRT+2 - ( ) -(1..1) - ()
201
1
XRH+2 - ( ) -(1..1) - ()
202
1
DOC+003 - ( Rijbewijs ) -(0..1) - (DocumentDriverLicense)
203
1
DTM+010 - ( Uitgiftedatum document ) -(0..1) - (DocumentIssueDate)
204
1
DTM+038 - ( Einddatum geldigheid document ) -(0..1) - (ExpirationDate)
205
1
RFF+009 - ( Nummer document ) -(0..1) - (DocumentReference)
206
1
ATT+519B - ( Landcode ) -(0..1) - (CountryCodeCode)
207
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
208
2
QRS+A19D - ( Rijbewijs voor categorie ) -( 1..n) - (DeclarationLicenceForVehicleType)
209
2
DTM+032 - ( Begindatum geldigheid document ) -( 0..1) - (ValidityStartDate)
210
2
DTM+038 - ( Einddatum geldigheid document ) -( 0..1) - (ExpirationDate)
211
2
ATT+A192 - ( Type rijbewijs ) -( 1..1) - (DriverLicenseCode)
212
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
213
1
XRT+2 - ( ) -(1..1) - ()
214
1
XRH+2 - ( ) -(1..1) - ()
215
1
DOC+055 - ( Commercieel programma ) -(1..1) -(Min. 33% of data expected) - (DocumentCommercialProgram)
216
1
IPD+A536 - ( Commercieel programma ) -(0..1) - (CommercialProgramProductcode)
217
1
RFF+087 - ( Referte binnen commercieel programma ) -(0..1) - (CommercialProgramInternalReference)
218
1
FTX+047 - ( URL Commercieel programma ) -(0..1) - (UrlCommercialProgramText)
219
1
XRT+2 - ( ) -(1..1) - ()
220
1
XRH+2 - ( ) -(1..1) - ()
221
1
DOC+117 - ( Vaarbewijs ) -(0..1) - (DocumentNauticalLicence)
222
1
DTM+010 - ( Uitgiftedatum document ) -(0..1) - (DocumentIssueDate)
223
1
DTM+038 - ( Einddatum geldigheid document ) -(0..1) - (ExpirationDate)
224
1
RFF+009 - ( Nummer document ) -(0..1) - (DocumentReference)
225
1
ATT+519B - ( Landcode ) -(0..1) - (CountryCodeCode)
226
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
227
2
QRS+A19J - ( Vaarbewijs voor categorie ) -( 0..1) - (DeclarationLicenceForNauticalVehicleType)
228
2
DTM+032 - ( Begindatum geldigheid document ) -( 0..1) - (ValidityStartDate)
229
2
DTM+038 - ( Einddatum geldigheid document ) -( 0..1) - (ExpirationDate)
230
2
ATT+A19K - ( Type vaarbewijs ) -( 0..1) - (LicenceForNauticalVehicleCode)
231
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
232
1
XRT+2 - ( ) -(1..1) - ()
233
1
XRH+2 - ( ) -(1..1) - ()
234
1
DOC+116 - ( Luchtvaart-bewijs ) -(0..1) - (DocumentAeornauticalLicence)
235
1
DTM+010 - ( Uitgiftedatum document ) -(0..1) - (DocumentIssueDate)
236
1
DTM+038 - ( Einddatum geldigheid document ) -(0..1) - (ExpirationDate)
237
1
RFF+009 - ( Nummer document ) -(0..1) - (DocumentReference)
238
1
ATT+519B - ( Landcode ) -(0..1) - (CountryCodeCode)
239
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
240
2
QRS+A19H - ( Luchtvaartbewijs voor categorie ) -( 0..1) - (DeclarationLicenceForAeronauticalVehicleType)
241
2
DTM+032 - ( Begindatum geldigheid document ) -( 0..1) - (ValidityStartDate)
242
2
DTM+038 - ( Einddatum geldigheid document ) -( 0..1) - (ExpirationDate)
243
2
ATT+A19I - ( Type luchtvaartbewijs ) -( 0..1) - (LicenceForAeronauticalVehicleCode)
244
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
245
1
XRT+2 - ( ) -(1..1) - ()
246
1
XRH+2 - ( ) -(1..1) - ()
247
1
RPT+220 - ( Titularis bankrekening ) -(0..1) - (RelatedDomiciled)
248
1
NME+001 - ( OfficiŽle naam ) -(1..1) - (OfficialName)
249
1
ADR+002 - ( Adres ) -(0..1) - (OfficialAddress)
250
1
RFF+082 - ( BIC code ) -(0..1) - (BicReference)
251
1
RFF+077 - ( IBANnummer ) -(0..1) - (InternationalBankAccountNumberReference)
252
1
XRT+2 - ( ) -(1..1) - ()
253
1
XRH+2 - ( ) -(1..1) - ()
254
1
RPT+363 - ( Curator ) -(0..1) - (RelatedCurator)
255
1
NME+001 - ( OfficiŽle naam ) -(1..1) - (OfficialName)
256
1
ADR+002 - ( Adres ) -(1..1) - (OfficialAddress)
257
1
RFF+075 - ( Ondernemingsnummer ) -(0..1) - (CompanyNumberReference)
258
1
RFF+076 - ( Vestigingseenheidsnummer ) -(0..1) - (EstablishmentUnitNumberReference)
259
1
RFF+107 - ( LEI ) -(0..1) - (LegalEntityIdentifierReference)
260
1
RFF+017 - ( Dossiernummer (faling) ) -(0..1) - (FileReference)
261
1
COM+006 - ( Telefoonnummer kantoor ) -(0..1) - (OfficeTelephoneCommID)
262
1
COM+002 - ( Faxnummer ) -(0..1) - (FaxCommID)
263
1
COM+003 - ( E-mail adres ) -(0..1) - (EmailAddressCommID)
264
1
XRT+2 - ( ) -(1..1) - ()
265
0
XRT+1 - ( ) - (1..1) - ()