1
0
XEH+01 - ( Contract ) - (1..1) - (ContractExchangeUnit)
2
0
GIS+A058 - ( Informatief dossier - conventie beheer vloot ) - (0..1) - (InformativeContractOnAgreementOnRisksAndGuaranteesManagementProcesscode)
3
0
IPD+A502 - ( Polistype ) - (1..1) - (PolicyProductcode)
4
0
IPD+A532 - ( Product ) - (0..1) - (ProductNameProductcode)
5
0
DTM+004 - ( Hoofdvervaldag ) - (1..1) - (MainRenewalMonthDay)
6
0
DTM+008 - ( Aanvangsdatum ) - (1..1) - (InceptionDate)
7
0
DTM+151 - ( Datum overzicht (van het contract) ) - (0..1) - (ReportedAsOfDate)
8
0
DTM+137 - ( InitiŽle aanvangsdatum van het contract ) - (0..1) - (ContractInceptionDate)
9
0
DTM+138 - ( Afloopdatum ) - (0..1) - (ExpiryDate)
10
0
DTM+006 - ( Duur ) - (0..1) - (LengthDuration)
11
0
DTM+007 - ( Duur verderzetting contract ) - (0..1) - (ContractContinuationDuration)
12
0
DTM+025 - ( Datum eerstvolgende termijnpremie ) - (0..1) - (NextPremiumInstallmentDate)
13
0
DTM+028 - ( Datum laatste premie ) - (0..1) - (LastPremiumDate)
14
0
DTM+147 - ( Datum opname in pakketpolis ) - (0..1) - (InsertedIntoPackageDate)
15
0
RFF+001 - ( Polisnummer ) - (1..1) - (PolicyReference)
16
0
RFF+015 - ( Vervangen polisnummer ) - (0..1) - (ReplacementPolicyReference)
17
0
RFF+016 - ( Polisnummer Assuralia ) - (0..1) - (ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference)
18
0
RFF+005 - ( Vlootnummer ) - (0..1) - (FleetReference)
19
0
RFF+004 - ( Nummer van de tarifering verzekeraar ) - (0..1) - (CompanyQuotationReference)
20
0
RFF+084 - ( GUID van bericht ) - (0..1) - (MessageGuidReference)
21
0
RFF+068 - ( Referte bij betaling ) - (0..1) - (PaymentReference)
22
0
RFF+106 - ( Referte bij betaling (SEPA) ) - (0..1) - (PaymentReferenceSepaReference)
23
0
RFF+113 - ( Global Location Number ) - (0..1) - (GlobalLocationNumberReference)
24
0
RFF+112 - ( Procurement Online Order-Reference ) - (0..1) - (ProcurementOnlineOrderReference)
25
0
ATT+A055 - ( Status aanvaarding van de nieuwe zaak of project ) - (0..1) - (StateOfAcceptanceCode)
26
0
ATT+A003 - ( Status van de polis ) - (1..1) - (ContractStatusCode)
27
0
ATT+A325 - ( Splitsingscode van de premie ) - (1..1) - (PaymentFrequencyCode)
28
0
ATT+A600 - ( Inningswijze termijnkwijtingen ) - (1..1) - (CollectionModeCode)
29
0
ATT+A602 - ( Inningswijze contantkwijting ) - (0..1) - (PremiumNotificationCashCollectionCode)
30
0
ATT+A660 - ( Munteenheid ) - (0..1) - (MonetaryUnitCode)
31
0
ATT+A670 - ( Graad van vrijstelling van taks ) - (0..1) - (DegreeOfTaxExemptionCode)
32
0
ATT+A692 - ( Code communicatie van de splitsingskosten ) - (0..1) - (SplittingCostsCommunicationCodeCode)
33
0
BIN+A005 - ( Aanduiding polis resultaat van verkoop op afstand ) - (0..1) - (DesignationPolicyResultOfDistanceSellingBinary)
34
0
BIN+A323 - ( Polis in alimenten ) - (0..1) - (ContractByMaintainedAllowanceBinary)
35
0
BIN+A324 - ( Polis in abonnement ) - (0..1) - (ContractBySubscriptionBinary)
36
0
BIN+A027 - ( Medeverzekeringspolis ) - (0..1) - (CoInsuringPolicyBinary)
37
0
BIN+A537 - ( Antwoord op commerciŽle actie ) - (0..1) - (ResponseToCommercialActionBinary)
38
0
BIN+A690 - ( Berekening splitsingskosten op taksen en kosten ) - (0..1) - (SplttingCostsUponTaxesAndCostsBinary)
39
0
BIN+A691 - ( Berekening commissie op splitsingskosten ) - (0..1) - (CommissionUponSplittingCostsBinary)
40
0
BIN+A061 - ( Aanwezigheid hypotheekclausule ) - (0..1) - (MortgageClausePresenceBinary)
41
0
BIN+A062 - ( Contract in onderpand ) - (0..1) - (PledgedContractBinary)
42
0
BIN+1407 - ( Fiscaal maximum gewenst ) - (0..1) - (TaksMaximumDesiredBinary)
43
0
MOA+061 - ( Technische premie of zuivere premie ) - (0..1) - (BasePremiumAmount)
44
0
MOA+167 - ( Technische Kosten ) - (0..1) - (TechnicalExpensesAmount)
45
0
MOA+163 - ( Commercialiseringskosten van de waarborg BA Voertuig ) - (0..1) - (CommercializationExpensesMotorLiabilityAmount)
46
0
MOA+005 - ( Netto premie ) - (0..1) - (NetPremiumAmount)
47
0
MOA+105 - ( Andere aan de nettopremie toe te voegen kosten ) - (0..1) - (OtherCostsToBeAddedToTheNetPremiumAmount)
48
0
MOA+039 - ( Splitsingskosten ) - (0..1) - (SplittingCostsAmount)
49
0
MOA+017 - ( Kosten ) - (0..1) - (CostAmount)
50
0
MOA+016 - ( Lasten ) - (0..1) - (ChargesAmount)
51
0
MOA+018 - ( Lasten en kosten ) - (0..1) - (ChargesAndCostsAmount)
52
0
MOA+053 - ( Bruto premie ) - (0..1) - (GrossPremiumAmount)
53
0
MOA+100 - ( Kwijtingkosten ) - (0..1) - (PremiumNotificationCostsAmount)
54
0
MOA+012 - ( Totaal te betalen ) - (0..1) - (TotalToBePaidAmount)
55
0
MOA+210 - ( Schatting aanwervingskosten van de waarborgen andere dan BA Voertuig ) - (0..1) - (EstimatedAcquisitionCostsNonVehicleLiabilityAmount)
56
0
MOA+211 - ( Schatting administratiekosten van de waarborgen andere dan BA Voertuig ) - (0..1) - (EstimatedAdministrationCostsNonVehicleLiabilityAmount)
57
0
MOA+015 - ( Commissie ) - (0..1) - (CommissionAmount)
60
0
MOA+030 - ( Aanwervingscommissie - totaal ) - (0..1) - (AcquisitionCommissionTotalAmount)
61
0
MOA+089 - ( Afkoopwaarde op het einde van het vorige jaar ) - (0..1) - (SurrenderValueOfContractAtEndOfLastYearAmount)
62
0
QTY+134 - ( Aantal bijgesloten documenten ) - (0..1) - (DocumentsAttachedQuantity)
63
0
PCD+002 - ( Deelname medeverzekering ) - (0..1) - (ParticipationOfCoInsurerPercentage)
64
0
PCD+056 - ( Percentage inning medeverzekering ) - (0..1) - (PercentageCoInsuranceCollectionPercentage)
65
0
PCD+003 - ( Splitsingsopslag ) - (0..1) - (SurchargeDependingOnPeriodPercentage)
66
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
67
1
DOC+001 - ( Connexe polis ) -(0..1) -(Min. 40% of data expected) - (DocumentRelatedPolicy)
68
1
IPD+A502 - ( Polistype ) -(0..1) - (PolicyProductcode)
69
1
RFF+001 - ( Polisnummer ) -(0..1) - (PolicyReference)
70
1
RFF+039 - ( FSMA-nummer ) -(0..1) - (FsmaReference)
71
1
ATT+A04A - ( Connexiteitsreden ) -(0..1) - (ReasonForInterpolicyRelationshipCode)
72
1
MOA+004 - ( Kapitaal ) -(0..1) - (CapitalAmount)
73
1
MOA+149 - ( Invoerpremie ) -(0..1) - (ReferencePremiumAmount)
74
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
75
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
76
1
DOC+015 - ( Overgenomen polis ) -(0..1) -(Min. 50% of data expected) - (DocumentPolicyTakeOver)
77
1
DTM+137 - ( InitiŽle aanvangsdatum van het contract ) -(0..1) - (ContractInceptionDate)
78
1
DTM+138 - ( Afloopdatum ) -(0..1) - (ExpiryDate)
79
1
RFF+001 - ( Polisnummer ) -(0..1) - (PolicyReference)
80
1
RFF+039 - ( FSMA-nummer ) -(0..1) - (FsmaReference)
81
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
82
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
83
1
DOC+055 - ( Commercieel programma ) -(0..1) -(Min. 33% of data expected) - (DocumentCommercialProgram)
84
1
IPD+A536 - ( Commercieel programma ) -(1..1) - (CommercialProgramProductcode)
85
1
RFF+087 - ( Referte binnen commercieel programma ) -(0..1) - (CommercialProgramInternalReference)
86
1
FTX+047 - ( URL Commercieel programma ) -(0..1) - (UrlCommercialProgramText)
87
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
88
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
89
1
DOC+007 - ( Groeperingsfiche ) -(0..1) - (DocumentGroupPolicy)
90
1
IPD+A548 - ( CommerciŽle groepering ) -(1..1) - (CommercialGroupingProductcode)
91
1
RFF+072 - ( Groeperingsnummer polis ) -(1..1) - (PolicygroupingNumberReference)
92
1
FTX+061 - ( URL Groeperingsfiche ) -(0..1) - (UrlContractGroupingDescriptionText)
93
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
94
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
95
1
DOC+035 - ( DomiciliŽring ) -(0..1) -(Min. 50% of data expected) - (DocumentDirectDebitSepaForm)
96
1
DTM+032 - ( Begindatum geldigheid document ) -(1..1) - (ValidityStartDate)
97
1
RFF+099 - ( Mandaat domiciliŽring ) -(0..1) - (DirectDebitMandateReference)
98
1
RFF+001 - ( Polisnummer ) -(1..1) - (PolicyReference)
99
1
RFF+070 - ( Identificatienummer betrokkene (bij maatschappij) ) -(0..1) - (PartyIdentificationAsGivenByInsurerReference)
100
1
BIN+A60C - ( Wederkerende inning ) -(1..1) - (RecurrentCollectionBinary)
101
1
BIN+A60D - ( B2B inning ) -(0..1) - (B2bCollectionBinary)
102
1
FTX+055 - ( Plaats van ondertekening ) -(1..1) - (SignaturePlaceText)
103
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
104
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
105
1
CLS+003 - ( Algemene voorwaarden ) -(1..n) -(Min. 33% of data expected) - (ClauseGeneral)
106
1
RFF+023 - ( Referte algemene voorwaarden ) -(1..1) - (GeneralConditionsReference)
107
1
FTX+046 - ( URL Algemene Voorwaarden ) -(0..1) - (UrlGeneralClausesText)
108
1
FTX+052 - ( Clausule, titel ) -(0..1) - (ClauseTitleText)
109
1
FTX+057 - ( URL Product-fiche ) -(0..1) - (UrlProductDescriptionText)
110
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
111
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
112
1
CLS+001 - ( Bijzondere clausule ) -(0..n) -(Min. 33% of data expected) - (ClauseSpecial)
113
1
RFF+031 - ( Nummer clausule ) -(1..1) - (ClauseReference)
114
1
RFF+033 - ( Referte bijzondere voorwaarden ) -(1..1) - (ParticularConditionsReference)
115
1
FTX+052 - ( Clausule, titel ) -(0..1) - (ClauseTitleText)
116
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
117
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
118
1
CLS+002 - ( Tekstuele clausule ) -(0..n) -(Min. 33% of data expected) - (ClauseLiteral)
119
1
RFF+031 - ( Nummer clausule ) -(0..1) - (ClauseReference)
120
1
FTX+052 - ( Clausule, titel ) -(1..1) - (ClauseTitleText)
121
1
FTX+053 - ( Clausule, tekst ) -(1..n) - (ClauseTextText)
122
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
123
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
124
1
CLS+010 - ( IPID (KID non-life) ) -(0..n) - (ClauseIPIDIsKIDInNonLife)
125
1
RFF+110 - ( Referte IPID (KID non-life) ) -(1..1) - (IPIDAsIsKIDNonLifeReference)
126
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
127
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
128
1
CLS+011 - ( KID (Life/Investment) ) -(0..n) - (ClauseKIDInLifeInvestment)
129
1
RFF+111 - ( Referte KID (Life/Investment) ) -(1..1) - (KIDInLifeAndinvestmentReference)
130
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
131
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
132
1
PTY+006 - ( Verzekeraar ) -(1..1) - (PartyInsurer)
133
1
RFF+075 - ( Ondernemingsnummer ) -(0..1) - (CompanyNumberReference)
134
1
RFF+076 - ( Vestigingseenheidsnummer ) -(0..1) - (EstablishmentUnitNumberReference)
135
1
RFF+107 - ( LEI ) -(0..1) - (LegalEntityIdentifierReference)
136
1
ATT+A020 - ( Type maatschappij bij medeverzekering ) -(0..1) - (InsurerInCaseOfCoInsuranceCode)
137
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
138
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
139
1
PTY+002 - ( Tussenpersoon ) -(1..1) - (PartyIntermediary)
140
1
RFF+075 - ( Ondernemingsnummer ) -(0..1) - (CompanyNumberReference)
141
1
RFF+076 - ( Vestigingseenheidsnummer ) -(0..1) - (EstablishmentUnitNumberReference)
142
1
RFF+107 - ( LEI ) -(0..1) - (LegalEntityIdentifierReference)
143
1
RFF+003 - ( Referte polis tussenpersoon ) -(0..1) - (BrokerPolicyReference)
144
2
XRH+2 - ( ) -( 1..1) - ()
145
2
RPT+210 - ( Correspondent ) -( 0..1) - (RelatedCorrespondentOrManager)
146
2
NME+001 - ( Naam ) -( 0..1) - (OfficialName)
147
2
COM+006 - ( Telefoon bureau ) -( 0..1) - (OfficeTelephoneCommID)
148
2
COM+002 - ( Fax ) -( 0..1) - (FaxCommID)
149
2
COM+003 - ( e-Mail ) -( 0..1) - (EmailAddressCommID)
150
2
XRT+2 - ( ) -( 1..1) - ()
151
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
152
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
153
1
PTY+003 - ( Verzekeringsnemer ) -(1..1) -(Extendible with one of: PTY003PP_202101, PTY003PM_202101, PTY003Grp_202101) - (PartyMainPolicyHolder)
154
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
155
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
156
1
PTY+017 - ( Medeverzekeringsnemer ) -(0..1) -(Extendible with one of: PTY003PP_202101) - (PartyAdditionalPolicyHolder)
157
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
158
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
159
1
ROD+xxx - ( Object ) -(1..n) -(Extendible with one of: RODGen_202101) - ()
160
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
161
0
XET+01 - ( Contract ) - (1..1) - (ContractExchangeUnitTrailer)