1
0
XRH+3 - ( ) - (1..1) - ()
2
0
ISD+xxx - ( Sub-waarborg ) - (1..1) -(Extendible with one of: IxD1xx_202101, IxD2xx_202001, IxD3xx_202101, IxD5xx_202001, IxD6xx_201501) - ()
3
0
IFD+x--x - ( Formule ) - (0..1) - ()
4
0
DTM+008 - ( Aanvangsdatum ) - (0..1) - (InceptionDate)
5
0
DTM+138 - ( Afloopdatum ) - (0..1) - (ExpiryDate)
6
0
DTM+023 - ( Datum eerste commissie ) - (0..1) - (FirstCommissionDate)
7
0
DTM+024 - ( Datum laatste commissie ) - (0..1) - (LastCommissionDate)
8
0
ATT+9070 - ( Fiscaal aftrekbaar (niet leven) ) - (0..1) - (TaxDeductibilityCode)
9
0
BIN+A537 - ( Antwoord op commerciŽle actie ) - (0..1) - (ResponseToCommercialActionBinary)
10
0
BIN+3419 - ( Vrijstelling ) - (0..1) - (ExemptionPresentBinary)
11
0
BIN+3423 - ( Afkoop vrijstelling ) - (0..1) - (FranchiseDeductableBuyoutBinary)
12
0
MOA+004 - ( Kapitaal ) - (0..1) - (CapitalAmount)
13
0
MOA+091 - ( Kapitaalswijziging ) - (0..1) - (ChangeOfCapitalAmount)
14
0
MOA+208 - ( Kapitaal - per object ) - (0..1) - (CapitalPerObjectAmount)
15
0
MOA+061 - ( Technische premie of zuivere premie ) - (0..1) - (BasePremiumAmount)
16
0
MOA+167 - ( Technische Kosten ) - (0..1) - (TechnicalExpensesAmount)
17
0
MOA+163 - ( Commercialiseringskosten van de waarborg BA Voertuig ) - (0..1) - (CommercializationExpensesMotorLiabilityAmount)
18
0
MOA+005 - ( Netto premie ) - (0..1) - (NetPremiumAmount)
19
0
MOA+015 - ( Commissie ) - (0..1) - (CommissionAmount)
20
0
MOA+017 - ( Kosten ) - (0..1) - (CostAmount)
21
0
MOA+016 - ( Lasten ) - (0..1) - (ChargesAmount)
22
0
MOA+018 - ( Lasten en kosten ) - (0..1) - (ChargesAndCostsAmount)
23
0
MOA+105 - ( Andere aan de nettopremie toe te voegen kosten ) - (0..1) - (OtherCostsToBeAddedToTheNetPremiumAmount)
24
0
MOA+039 - ( Splitsingskosten ) - (0..1) - (SplittingCostsAmount)
25
0
MOA+210 - ( Schatting aanwervingskosten van de waarborgen andere dan BA Voertuig ) - (0..1) - (EstimatedAcquisitionCostsNonVehicleLiabilityAmount)
26
0
MOA+211 - ( Schatting administratiekosten van de waarborgen andere dan BA Voertuig ) - (0..1) - (EstimatedAdministrationCostsNonVehicleLiabilityAmount)
29
0
PCD+016 - ( Premievoet ) - (0..1) - (PremiumRatePercentage)
30
0
PCD+005 - ( Commissiepercentage ) - (0..1) - (CommissionPercentage)
31
0
PCD+006 - ( Lastenpercentage ) - (0..1) - (ChargesPercentage)
32
0
PCD+007 - ( Kostenpercentage ) - (0..1) - (CostsPercentage)
33
0
PCD+010 - ( Lasten en kostenpercentage ) - (0..1) - (CostsAndChargesPercentage)
34
0
PCD+036 - ( Percentage commerciŽle korting ) - (0..1) - (PercentageCommercialDiscountPercentage)
36
0
IND+001 - ( Onderschrijvingsindex ) - (0..1) - (SubscriptionIndex)
37
0
FTX+054 - ( Waarborg, specifieke benaming ) - (0..1) - (GuaranteeInstanceNameText)
38
0
FTX+057 - ( URL Product-fiche ) - (0..1) - (UrlProductDescriptionText)
39
1
XRH+4 - ( ) -(1..1) - ()
40
1
CLS+003 - ( Algemene voorwaarden ) -(0..n) -(Min. 33% of data expected) - (ClauseGeneral)
41
1
RFF+023 - ( Referte algemene voorwaarden ) -(1..1) - (GeneralConditionsReference)
42
1
FTX+046 - ( URL Algemene Voorwaarden ) -(0..1) - (UrlGeneralClausesText)
43
1
FTX+052 - ( Clausule, titel ) -(0..1) - (ClauseTitleText)
44
1
FTX+057 - ( URL Product-fiche ) -(0..1) - (UrlProductDescriptionText)
45
1
XRT+4 - ( ) -(1..1) - ()
46
1
XRH+4 - ( ) -(1..1) - ()
47
1
CLS+001 - ( Bijzondere clausule ) -(0..n) -(Min. 33% of data expected) - (ClauseSpecial)
48
1
RFF+031 - ( Nummer clausule ) -(1..1) - (ClauseReference)
49
1
RFF+033 - ( Referte bijzondere voorwaarden ) -(1..1) - (ParticularConditionsReference)
50
1
FTX+052 - ( Clausule, titel ) -(0..1) - (ClauseTitleText)
51
1
XRT+4 - ( ) -(1..1) - ()
52
1
XRH+4 - ( ) -(1..1) - ()
53
1
CLS+002 - ( Tekstuele clausule ) -(0..n) -(Min. 33% of data expected) - (ClauseLiteral)
54
1
RFF+031 - ( Nummer clausule ) -(0..1) - (ClauseReference)
55
1
FTX+052 - ( Clausule, titel ) -(1..1) - (ClauseTitleText)
56
1
FTX+053 - ( Clausule, tekst ) -(1..n) - (ClauseTextText)
57
1
XRT+4 - ( ) -(1..1) - ()
58
1
XRH+4 - ( ) -(1..1) - ()
59
1
DED+xxx - ( Vrijstelling ) -(1..n) -(Extendible with one of: DEDxxx_202101) - ()
60
1
XRT+4 - ( ) -(1..1) - ()
61
0
XRT+3 - ( ) - (1..1) - ()