1
0
XRH+2 - ( ) - (1..1) - ()
2
0
ICD+5xx - ( Waarborg ) - (0..n) -(Min. 23% of data expected) - ()
3
0
ATT+5300 - ( Bonus/malusgraad van toepassing ) - (0..1) - (Expected present) - (ActualNoClaimsBonusLevelCode)
4
0
ATT+5340 - ( Bonus/malusgraad van referte ) - (0..1) - (ReferenceLevelForNoClaimsBonusCode)
5
0
ATT+5310 - ( Vorige bonus/malusgraad ) - (0..1) - (PreviousNoClaimsBonusLevelCode)
6
0
ATT+5301 - ( Bonus/malus klasse van toepassing ) - (0..1) - (Expected present) - (ActualNoClaimsBonusClassCode)
7
0
ATT+5302 - ( Vorige bonus/malus klasse ) - (0..1) - (PreviousNoClaimsBonusClassCode)
8
0
ATT+5303 - ( Bonus/malus klasse van referte ) - (0..1) - (ReferencedNoClaimsBonusClassCode)
9
0
ATT+5400 - ( Type gedekte waarde (motorvoertuigen) ) - (0..1) - (ValueCoveredForMotorisedVehiclesCode)
10
0
ATT+P11T - ( Type vrijstelling ) - (0..1) - (Expected present) - (ExemptionExpressedAsCode)
11
0
MOA+033 - ( Vrijstelling ) - (0..1) - (ExemptionAmount)
12
0
MOA+167 - ( Technische Kosten ) - (0..1) - (TechnicalExpensesAmount)
13
0
MOA+163 - ( Commercialiseringskosten ) - (0..1) - (CommercializationExpensesMotorLiabilityAmount)
14
0
PCD+014 - ( Percentage vrijstelling ( op verzekerde waarde ) ) - (0..1) - (FranchiseDeductableOnInsuredValuePercentage)
15
0
PCD+017 - ( Percentage vermindering voor pluraliteit ) - (0..1) - (ReducedPercentageForOtherInsurancePercentage)
16
1
XRH+3 - ( ) -(1..1) - ()
17
1
ISD+xxx - ( Sub-waarborg ) -(0..n) - ()
18
1
XRT+3 - ( ) -(1..1) - ()
19
0
XRT+2 - ( ) - (1..1) - ()