1
0
XEH+01 - ( Contract ) - (1..1) - (ContractExchangeUnit)
2
0
GIS+A058 - ( Informatief dossier - conventie beheer vloot ) - (0..1) - (InformativeContractOnAgreementOnRisksAndGuaranteesManagementProcesscode)
3
0
GIS+EW05 - ( Aard document ) - (1..1) - (MessageNatureProcesscode)
4
0
IPD+A502 - ( Polistype ) - (1..1) - (PolicyProductcode)
5
0
IPD+A532 - ( Product ) - (0..1) - (ProductNameProductcode)
6
0
DTM+004 - ( Hoofdvervaldag ) - (1..1) - (MainRenewalMonthDay)
7
0
DTM+008 - ( Aanvangsdatum ) - (1..1) - (InceptionDate)
8
0
DTM+151 - ( Datum overzicht (van het contract) ) - (0..1) - (ReportedAsOfDate)
9
0
DTM+137 - ( InitiŽle aanvangsdatum van het contract ) - (0..1) - (ContractInceptionDate)
10
0
DTM+138 - ( Afloopdatum ) - (0..1) - (ExpiryDate)
11
0
DTM+006 - ( Duur ) - (0..1) - (LengthDuration)
12
0
DTM+007 - ( Duur verderzetting contract ) - (0..1) - (ContractContinuationDuration)
13
0
DTM+025 - ( Datum eerstvolgende termijnpremie ) - (0..1) - (NextPremiumInstallmentDate)
14
0
DTM+028 - ( Datum laatste premie ) - (0..1) - (LastPremiumDate)
15
0
DTM+147 - ( Datum opname in pakketpolis ) - (0..1) - (InsertedIntoPackageDate)
16
0
RFF+001 - ( Polisnummer ) - (1..1) - (PolicyReference)
17
0
RFF+002 - ( Nummer bijvoegsel ) - (1..1) - (EndorsementReference)
18
0
RFF+015 - ( Vervangen polisnummer ) - (0..1) - (ReplacementPolicyReference)
19
0
RFF+016 - ( Polisnummer Assuralia ) - (0..1) - (ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference)
20
0
RFF+005 - ( Vlootnummer ) - (0..1) - (FleetReference)
21
0
RFF+004 - ( Nummer van de tarifering verzekeraar ) - (0..1) - (CompanyQuotationReference)
22
0
RFF+084 - ( GUID van bericht ) - (0..1) - (MessageGuidReference)
23
0
RFF+068 - ( Referte bij betaling ) - (0..1) - (PaymentReference)
24
0
RFF+106 - ( Referte bij betaling (SEPA) ) - (0..1) - (PaymentReferenceSepaReference)
25
0
ATT+A055 - ( Status aanvaarding van de nieuwe zaak of project ) - (0..1) - (StateOfAcceptanceCode)
26
0
ATT+A003 - ( Status van de polis ) - (1..1) - (ContractStatusCode)
27
0
ATT+A325 - ( Splitsingscode van de premie ) - (0..1) - (PaymentFrequencyCode)
28
0
ATT+A600 - ( Inningswijze termijnkwijtingen ) - (0..1) - (CollectionModeCode)
29
0
ATT+A602 - ( Inningswijze contantkwijting ) - (0..1) - (PremiumNotificationCashCollectionCode)
30
0
ATT+A660 - ( Munteenheid ) - (0..1) - (MonetaryUnitCode)
31
0
ATT+A670 - ( Graad van vrijstelling van taks ) - (0..1) - (DegreeOfTaxExemptionCode)
32
0
ATT+A692 - ( Code communicatie van de splitsingskosten ) - (0..1) - (SplittingCostsCommunicationCodeCode)
33
0
BIN+A005 - ( Aanduiding polis resultaat van verkoop op afstand ) - (0..1) - (DesignationPolicyResultOfDistanceSellingBinary)
34
0
BIN+A323 - ( Polis in alimenten ) - (0..1) - (ContractByMaintainedAllowanceBinary)
35
0
BIN+A324 - ( Polis in abonnement ) - (0..1) - (ContractBySubscriptionBinary)
36
0
BIN+A027 - ( Medeverzekeringspolis ) - (0..1) - (CoInsuringPolicyBinary)
37
0
BIN+A537 - ( Antwoord op commerciŽle actie ) - (0..1) - (ResponseToCommercialActionBinary)
38
0
BIN+A690 - ( Berekening splitsingskosten op taksen en kosten ) - (0..1) - (SplttingCostsUponTaxesAndCostsBinary)
39
0
BIN+A691 - ( Berekening commissie op splitsingskosten ) - (0..1) - (CommissionUponSplittingCostsBinary)
40
0
BIN+A061 - ( Aanwezigheid hypotheekclausule ) - (0..1) - (MortgageClausePresenceBinary)
41
0
BIN+A062 - ( Contract in onderpand ) - (0..1) - (PledgedContractBinary)
42
0
MOA+061 - ( Technische premie of zuivere premie ) - (0..1) - (BasePremiumAmount)
43
0
MOA+167 - ( Technische Kosten ) - (0..1) - (TechnicalExpensesAmount)
44
0
MOA+163 - ( Commercialiseringskosten van de waarborg BA Voertuig ) - (0..1) - (CommercializationExpensesMotorLiabilityAmount)
45
0
MOA+005 - ( Netto premie ) - (0..1) - (NetPremiumAmount)
46
0
MOA+105 - ( Andere aan de nettopremie toe te voegen kosten ) - (0..1) - (OtherCostsToBeAddedToTheNetPremiumAmount)
47
0
MOA+039 - ( Splitsingskosten ) - (0..1) - (SplittingCostsAmount)
48
0
MOA+017 - ( Kosten ) - (0..1) - (CostAmount)
49
0
MOA+016 - ( Lasten ) - (0..1) - (ChargesAmount)
50
0
MOA+018 - ( Lasten en kosten ) - (0..1) - (ChargesAndCostsAmount)
51
0
MOA+053 - ( Bruto premie ) - (0..1) - (GrossPremiumAmount)
52
0
MOA+100 - ( Kwijtingkosten ) - (0..1) - (PremiumNotificationCostsAmount)
53
0
MOA+012 - ( Totaal te betalen ) - (0..1) - (TotalToBePaidAmount)
54
0
MOA+210 - ( Schatting aanwervingskosten van de waarborgen andere dan BA Voertuig ) - (0..1) - (EstimatedAcquisitionCostsNonVehicleLiabilityAmount)
55
0
MOA+211 - ( Schatting administratiekosten van de waarborgen andere dan BA Voertuig ) - (0..1) - (EstimatedAdministrationCostsNonVehicleLiabilityAmount)
56
0
MOA+015 - ( Commissie ) - (0..1) - (CommissionAmount)
59
0
MOA+030 - ( Aanwervingscommissie - totaal ) - (0..1) - (AcquisitionCommissionTotalAmount)
60
0
MOA+089 - ( Afkoopwaarde op het einde van het vorige jaar ) - (0..1) - (SurrenderValueOfContractAtEndOfLastYearAmount)
61
0
QTY+134 - ( Aantal bijgesloten documenten ) - (0..1) - (DocumentsAttachedQuantity)
62
0
PCD+002 - ( Deelname medeverzekering ) - (0..1) - (ParticipationOfCoInsurerPercentage)
63
0
PCD+056 - ( Percentage inning medeverzekering ) - (0..1) - (PercentageCoInsuranceCollectionPercentage)
64
0
PCD+003 - ( Splitsingsopslag ) - (0..1) - (SurchargeDependingOnPeriodPercentage)
65
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
66
1
DOC+001 - ( Connexe polis ) -(0..1) -(Min. 40% of data expected) - (DocumentRelatedPolicy)
67
1
IPD+A502 - ( Polistype ) -(0..1) - (PolicyProductcode)
68
1
RFF+001 - ( Polisnummer ) -(0..1) - (PolicyReference)
69
1
RFF+039 - ( FSMA-nummer ) -(0..1) - (FsmaReference)
70
1
ATT+A04A - ( Connexiteitsreden ) -(0..1) - (ReasonForInterpolicyRelationshipCode)
71
1
MOA+004 - ( Kapitaal ) -(0..1) - (CapitalAmount)
72
1
MOA+149 - ( Invoerpremie ) -(0..1) - (ReferencePremiumAmount)
73
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
74
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
75
1
DOC+015 - ( Overgenomen polis ) -(0..1) -(Min. 50% of data expected) - (DocumentPolicyTakeOver)
76
1
DTM+137 - ( InitiŽle aanvangsdatum van het contract ) -(0..1) - (ContractInceptionDate)
77
1
DTM+138 - ( Afloopdatum ) -(0..1) - (ExpiryDate)
78
1
RFF+001 - ( Polisnummer ) -(0..1) - (PolicyReference)
79
1
RFF+039 - ( FSMA-nummer ) -(0..1) - (FsmaReference)
80
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
81
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
82
1
DOC+055 - ( Commercieel programma ) -(0..1) -(Min. 33% of data expected) - (DocumentCommercialProgram)
83
1
IPD+A536 - ( Commercieel programma ) -(1..1) - (CommercialProgramProductcode)
84
1
RFF+087 - ( Referte binnen commercieel programma ) -(0..1) - (CommercialProgramInternalReference)
85
1
FTX+047 - ( URL Commercieel programma ) -(0..1) - (UrlCommercialProgramText)
86
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
87
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
88
1
DOC+007 - ( Groeperingsfiche ) -(0..1) - (DocumentGroupPolicy)
89
1
IPD+A548 - ( CommerciŽle groepering ) -(1..1) - (CommercialGroupingProductcode)
90
1
RFF+072 - ( Groeperingsnummer polis ) -(1..1) - (PolicygroupingNumberReference)
91
1
FTX+061 - ( URL Groeperingsfiche ) -(0..1) - (UrlContractGroupingDescriptionText)
92
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
93
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
94
1
CLS+003 - ( Algemene voorwaarden ) -(1..n) -(Min. 33% of data expected) - (ClauseGeneral)
95
1
RFF+023 - ( Referte algemene voorwaarden ) -(1..1) - (GeneralConditionsReference)
96
1
FTX+046 - ( URL Algemene Voorwaarden ) -(0..1) - (UrlGeneralClausesText)
97
1
FTX+052 - ( Clausule, titel ) -(0..1) - (ClauseTitleText)
98
1
FTX+057 - ( URL Product-fiche ) -(0..1) - (UrlProductDescriptionText)
99
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
100
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
101
1
CLS+001 - ( Bijzondere clausule ) -(0..n) -(Min. 33% of data expected) - (ClauseSpecial)
102
1
RFF+031 - ( Nummer clausule ) -(1..1) - (ClauseReference)
103
1
RFF+033 - ( Referte bijzondere voorwaarden ) -(1..1) - (ParticularConditionsReference)
104
1
FTX+052 - ( Clausule, titel ) -(0..1) - (ClauseTitleText)
105
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
106
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
107
1
CLS+002 - ( Tekstuele clausule ) -(0..n) -(Min. 33% of data expected) - (ClauseLiteral)
108
1
RFF+031 - ( Nummer clausule ) -(0..1) - (ClauseReference)
109
1
FTX+052 - ( Clausule, titel ) -(1..1) - (ClauseTitleText)
110
1
FTX+053 - ( Clausule, tekst ) -(1..n) - (ClauseTextText)
111
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
112
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
113
1
PTY+006 - ( Verzekeraar ) -(1..1) - (PartyInsurer)
114
1
RFF+075 - ( Ondernemingsnummer ) -(0..1) - (CompanyNumberReference)
115
1
RFF+076 - ( Vestigingseenheidsnummer ) -(0..1) - (EstablishmentUnitNumberReference)
116
1
RFF+107 - ( LEI ) -(0..1) - (LegalEntityIdentifierReference)
117
1
ATT+A020 - ( Type maatschappij bij medeverzekering ) -(0..1) - (InsurerInCaseOfCoInsuranceCode)
118
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
119
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
120
1
PTY+002 - ( Tussenpersoon ) -(1..1) - (PartyIntermediary)
121
1
RFF+075 - ( Ondernemingsnummer ) -(0..1) - (CompanyNumberReference)
122
1
RFF+076 - ( Vestigingseenheidsnummer ) -(0..1) - (EstablishmentUnitNumberReference)
123
1
RFF+107 - ( LEI ) -(0..1) - (LegalEntityIdentifierReference)
124
1
RFF+003 - ( Referte polis tussenpersoon ) -(0..1) - (BrokerPolicyReference)
125
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
126
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
127
1
PTY+003 - ( Verzekeringsnemer ) -(1..1) -(Extendible with one of: PTY003PP_202001, PTY003PM_202001, PTY003Grp_202001) - (PartyMainPolicyHolder)
128
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
129
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
130
1
PTY+017 - ( Medeverzekeringsnemer ) -(0..1) -(Extendible with one of: PTY003PP_202001) - (PartyAdditionalPolicyHolder)
131
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
132
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
133
1
ROD+xxx - ( Object ) -(1..n) -(Extendible with one of: RODGen_202001) - ()
134
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
135
0
XET+01 - ( Contract ) - (1..1) - (ContractExchangeUnitTrailer)