1
0
XRH+2 - ( ) - (1..1) - ()
2
0
ICD+xxx - ( Waarborg ) - (1..1) -(Min. 17% of data expected) -(Extendible with one of: IxD1xx_202001, IxD2xx_202001, IxD3xx_201501, IxD5xx_202001, IxD6xx_201501) - ()
3
0
GIS+P000 - ( Actie ) - (0..1) - (ActionProcesscode)
4
0
GIS+AW01 - ( Waarborg complementair ) - (1..1) - (ComplementaryGuaranteeProcesscode)
5
0
IFD+x--x - ( Formule ) - (0..1) - ()
6
0
DTM+008 - ( Aanvangsdatum ) - (0..1) - (InceptionDate)
7
0
DTM+138 - ( Afloopdatum ) - (0..1) - (ExpiryDate)
8
0
DTM+023 - ( Datum eerste commissie ) - (0..1) - (FirstCommissionDate)
9
0
DTM+024 - ( Datum laatste commissie ) - (0..1) - (LastCommissionDate)
10
0
BIN+A537 - ( Antwoord op commerciŽle actie ) - (0..1) - (ResponseToCommercialActionBinary)
11
0
BIN+3419 - ( Vrijstelling ) - (0..1) - (ExemptionPresentBinary)
12
0
BIN+3423 - ( Afkoop vrijstelling ) - (0..1) - (FranchiseDeductableBuyoutBinary)
13
0
MOA+004 - ( Kapitaal ) - (0..1) - (CapitalAmount)
14
0
MOA+091 - ( Kapitaalswijziging ) - (0..1) - (ChangeOfCapitalAmount)
15
0
MOA+208 - ( Kapitaal - per object ) - (0..1) - (CapitalPerObjectAmount)
16
0
MOA+061 - ( Technische premie of zuivere premie ) - (0..1) - (BasePremiumAmount)
17
0
MOA+167 - ( Technische Kosten ) - (0..1) - (TechnicalExpensesAmount)
18
0
MOA+163 - ( Commercialiseringskosten van de waarborg BA Voertuig ) - (0..1) - (CommercializationExpensesMotorLiabilityAmount)
19
0
MOA+005 - ( Netto premie ) - (1..1) - (NetPremiumAmount)
20
0
MOA+015 - ( Commissie ) - (0..1) - (CommissionAmount)
21
0
MOA+017 - ( Kosten ) - (0..1) - (CostAmount)
22
0
MOA+016 - ( Lasten ) - (0..1) - (ChargesAmount)
23
0
MOA+018 - ( Lasten en kosten ) - (0..1) - (ChargesAndCostsAmount)
24
0
MOA+105 - ( Andere aan de nettopremie toe te voegen kosten ) - (0..1) - (OtherCostsToBeAddedToTheNetPremiumAmount)
25
0
MOA+039 - ( Splitsingskosten ) - (0..1) - (SplittingCostsAmount)
26
0
MOA+210 - ( Schatting aanwervingskosten van de waarborgen andere dan BA Voertuig ) - (0..1) - (EstimatedAcquisitionCostsNonVehicleLiabilityAmount)
27
0
MOA+211 - ( Schatting administratiekosten van de waarborgen andere dan BA Voertuig ) - (0..1) - (EstimatedAdministrationCostsNonVehicleLiabilityAmount)
30
0
PCD+016 - ( Premievoet ) - (0..1) - (PremiumRatePercentage)
31
0
PCD+005 - ( Commissiepercentage ) - (0..1) - (CommissionPercentage)
32
0
PCD+006 - ( Lastenpercentage ) - (0..1) - (ChargesPercentage)
33
0
PCD+007 - ( Kostenpercentage ) - (0..1) - (CostsPercentage)
34
0
PCD+010 - ( Lasten en kostenpercentage ) - (0..1) - (CostsAndChargesPercentage)
35
0
PCD+036 - ( Percentage commerciŽle korting ) - (0..1) - (PercentageCommercialDiscountPercentage)
37
0
IND+001 - ( Onderschrijvingsindex ) - (0..1) - (SubscriptionIndex)
38
0
FTX+054 - ( Waarborg, specifieke benaming ) - (0..1) - (GuaranteeInstanceNameText)
39
0
FTX+057 - ( URL Product-fiche ) - (0..1) - (UrlProductDescriptionText)
40
1
XRH+3 - ( ) -(1..1) - ()
41
1
CLS+003 - ( Algemene voorwaarden ) -(0..n) -(Min. 33% of data expected) - (ClauseGeneral)
42
1
RFF+023 - ( Referte algemene voorwaarden ) -(1..1) - (GeneralConditionsReference)
43
1
FTX+046 - ( URL Algemene Voorwaarden ) -(0..1) - (UrlGeneralClausesText)
44
1
FTX+052 - ( Clausule, titel ) -(0..1) - (ClauseTitleText)
45
1
FTX+057 - ( URL Product-fiche ) -(0..1) - (UrlProductDescriptionText)
46
1
XRT+3 - ( ) -(1..1) - ()
47
1
XRH+3 - ( ) -(1..1) - ()
48
1
CLS+001 - ( Bijzondere clausule ) -(0..n) -(Min. 33% of data expected) - (ClauseSpecial)
49
1
RFF+031 - ( Nummer clausule ) -(1..1) - (ClauseReference)
50
1
RFF+033 - ( Referte bijzondere voorwaarden ) -(1..1) - (ParticularConditionsReference)
51
1
FTX+052 - ( Clausule, titel ) -(0..1) - (ClauseTitleText)
52
1
XRT+3 - ( ) -(1..1) - ()
53
1
XRH+3 - ( ) -(1..1) - ()
54
1
CLS+002 - ( Tekstuele clausule ) -(0..n) -(Min. 33% of data expected) - (ClauseLiteral)
55
1
RFF+031 - ( Nummer clausule ) -(0..1) - (ClauseReference)
56
1
FTX+052 - ( Clausule, titel ) -(1..1) - (ClauseTitleText)
57
1
FTX+053 - ( Clausule, tekst ) -(1..n) - (ClauseTextText)
58
1
XRT+3 - ( ) -(1..1) - ()
59
1
XRH+3 - ( ) -(1..1) - ()
60
1
DED+xxx - ( Vrijstelling ) -(1..n) -(Extendible with one of: DEDxxx_201501) - ()
61
1
XRT+3 - ( ) -(1..1) - ()
62
1
XRH+3 - ( ) -(1..1) - ()
63
1
ISD+xxx - ( Sub-waarborg ) -(0..n) -(Extendible with one of: ISDGEN_201801) - ()
64
1
XRT+3 - ( ) -(1..1) - ()
65
0
XRT+2 - ( ) - (1..1) - ()