1
0
XRH+1 - ( ) - (1..1) - ()
2
0
PTY+0xx - ( Verzekeringsnemer of medeverzekeringsnemer ) - (Including these qualified as 003, 017) - (1..1) - ()
3
0
NME+001 - ( OfficiŽle naam ) - (1..1) - (OfficialName)
4
0
ADR+002 - ( Adres ) - (0..1) - (OfficialAddress)
5
0
ADR+003 - ( Vorige adres ) - (0..1) - (PreviousAddress)
6
0
ADR+007 - ( Correspondentieadres (hoofd-) ) - (0..1) - (PostalAddress)
7
0
ADR+015 - ( Factureringsadres ) - (0..1) - (BillingAddress)
8
0
DTM+001 - ( Geboortedatum ) - (0..1) - (BirthDate)
9
0
DTM+009 - ( Bestuurder van voertuigen sinds ... ) - (0..1) - (DriverSinceDate)
10
0
DTM+018 - ( Verhuisdatum ) - (0..1) - (RelocationDate)
11
0
DTM+158 - ( Datum e-Mail opt-in/out ) - (0..1) - (EmailOptInOrOutDate)
12
0
DTM+160 - ( Datum opname authentiek adres ) - (0..1) - (AuthenticAddressTakenDate)
13
0
RFF+017 - ( Dossiernummer ) - (0..1) - (FileReference)
14
0
RFF+072 - ( Groeperingsnummer polis ) - (0..1) - (PolicygroupingNumberReference)
15
0
RFF+022 - ( Rijksregisternummer ) - (0..1) - (NationalRegisterReference)
16
0
RFF+020 - ( Nummer financiŽle rekening ) - (0..1) - (AccountReference)
17
0
RFF+082 - ( BIC code ) - (0..1) - (BicReference)
18
0
RFF+077 - ( IBANnummer ) - (0..1) - (InternationalBankAccountNumberReference)
19
0
RFF+008 - ( BTW-nummer ) - (0..1) - (VatReference)
20
0
RFF+075 - ( Ondernemingsnummer ) - (0..1) - (CompanyNumberReference)
21
0
RFF+076 - ( Vestigingseenheidsnummer ) - (0..1) - (EstablishmentUnitNumberReference)
22
0
RFF+107 - ( LEI ) - (0..1) - (LegalEntityIdentifierReference)
23
0
COM+001 - ( Telefoonnummer privť ) - (0..1) - (PrivateTelephoneCommID)
24
0
COM+006 - ( Telefoonnummer kantoor ) - (0..1) - (OfficeTelephoneCommID)
25
0
COM+007 - ( GSM nummer ) - (0..1) - (MobileTelephoneCommID)
26
0
COM+002 - ( Faxnummer ) - (0..1) - (FaxCommID)
27
0
COM+003 - ( E-mail adres ) - (0..1) - (EmailAddressCommID)
28
0
COM+008 - ( e-Mail contractueel bindend ) - (0..1) - (EmailContractuallyBindingCommID)
29
0
PFN+001 - ( Hoofdberoep ) - (0..1) - (OccupationPrimary)
30
0
ATT+A131 - ( Natuurlijk of rechtspersoon ) - (0..1) - (NaturalOrLegalPersonCode)
31
0
ATT+A10T - ( Taalcode van de betrokkene ) - (0..1) - (LanguageCodeOfThePartyConcernedCode)
32
0
ATT+A10C - ( Communicatietaal ) - (0..1) - (LanguageCode)
33
0
ATT+A121 - ( Nationaliteit ) - (0..n) - (NationalityCode)
34
0
ATT+A124 - ( Geslacht ) - (0..1) - (GenderCode)
35
0
ATT+A123 - ( Burgerlijke staat ) - (0..1) - (CivilStatusCode)
36
0
ATT+A130 - ( Rechtsvorm ) - (0..1) - (LegalFormCode)
37
0
ATT+A132 - ( Sociaal statuut ) - (0..1) - (SocialStatusCode)
38
0
ATT+A175 - ( Fiscaal statuut ) - (0..1) - (FiscalStatusCode)
39
0
ATT+A176 - ( Aanvullend fiscaal statuut ) - (0..1) - (ComplementaryFiscalStatusCode)
40
0
ATT+A139 - ( Code paritair comitť ) - (0..1) - (JointCommitteeCodeCode)
41
0
ATT+3104 - ( Handelscode (NACEBEL) ) - (0..n) - (BusinessCodeNacebelCode)
42
0
ATT+3105 - ( Handelscode (NACE-BEL 2008) ) - (0..n) - (BusinessCodeNacebel2008Code)
43
0
ATT+5125 - ( Type bestuurder ) - (0..1) - (DriverCode)
44
0
ATT+5198 - ( Type verminderde capaciteit ) - (0..1) - (ReducedCapacityCode)
45
0
ATT+A007 - ( FinanciŽle profilering ) - (0..1) - (FinancialProfilingCode)
47
0
BIN+A09X - ( eID gegevens conform ) - (0..1) - (EidDataUnchangedBinary)
48
0
BIN+A1ZQ - ( OfficiŽel adres is authentiek ) - (0..1) - (OfficialAddressAuthenticBinary)
49
0
BIN+A004 - ( e-Mail opt-in bindend ) - (0..1) - (EmailOptInObtainedBinary)
50
0
BIN+A12E - ( Politiek prominente persoon ) - (0..1) - (Expected present) - (PoliticallyExposedPersonBinary)
51
1
XRH+2 - ( ) -(1..1) - ()
52
1
QRS+5V05 - ( De betrokkenen heeft veroordelingen gehad ? ) -(0..1) - (DeclarationWasThePersonInQuestionAccused)
53
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
54
2
RDT+A1D3 - ( Veroordeling ) -( 0..n) - (ResponseConviction)
55
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
56
1
XRT+2 - ( ) -(1..1) - ()
57
1
XRH+2 - ( ) -(1..1) - ()
58
1
QRS+5V0E - ( Onderzoeken hangende ) -(0..1) - (DeclarationInvestigationPending)
59
1
XRT+2 - ( ) -(1..1) - ()
60
1
XRH+2 - ( ) -(1..1) - ()
61
1
QRS+5V0S - ( Verzekering geweigerd, opgezegd of verdergezet onder voorwdn ) -(0..1) - (DeclarationInsuranceRefusedOrEndedOrExtendedUnderCircumstances)
62
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
63
2
RDT+A1D0 - ( Type moeilijkheid ) -( 0..1) - (ResponseTypeOfDifficulty)
64
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
65
1
XRT+2 - ( ) -(1..1) - ()
66
1
XRH+2 - ( ) -(1..1) - ()
67
1
QRS+5V0D - ( Rijbewijs vervallen verklaard ) -(0..1) - (DeclarationWithdrawalOfDriverLicense)
68
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
69
2
RDT+A1D5 - ( Type sanctie ) -( 0..1) - (ResponseTypeOfSanctionInRelationshipWithTheDriverLicense)
70
2
DTM+041 - ( Begindatum periode ) -( 0..1) - (PeriodStartDate)
71
2
DTM+022 - ( Einddatum periode ) -( 0..1) - (PeriodEndDate)
72
2
DTM+006 - ( Duur ) -( 0..1) - (LengthDuration)
73
2
QTY+036 - ( Aantal keer rijbewijs vervallen verklaard ) -( 0..1) - (TimesDriverLicenseRemovedQuantity)
74
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
75
1
XRT+2 - ( ) -(1..1) - ()
76
1
XRH+2 - ( ) -(1..1) - ()
77
1
QRS+5V1Q - ( Cursus defensief rijden gevolgd ) -(0..1) - (DeclarationDefensiveDrivingCourse)
78
1
XRT+2 - ( ) -(1..1) - ()
79
1
XRH+2 - ( ) -(1..1) - ()
80
1
QRS+CQ97 - ( Veiligheidsmaatregelen getroffen ) -(0..1) - (DeclarationSecurityProceedingsPresent)
81
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
82
2
RDT+A1D8 - ( Beveiligingsmiddel ) -( 0..n) - (ResponseMeansOfPrevention)
83
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
84
1
XRT+2 - ( ) -(1..1) - ()
85
1
XRH+2 - ( ) -(1..1) - ()
86
1
QRS+A1E0 - ( Financieel overzicht ) -(0..n) - (DeclarationFinancialBulletin)
87
1
DTM+159 - ( Datum verklaring ) -(1..1) - (StatementDate)
88
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
89
2
RDT+A1E1 - ( Voor welke personen wordt het document ingevuld ) -( 1..1) - (ResponseForWhomTheDocumentIsFilledIn)
90
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
91
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
92
2
RDT+A1E2 - ( FinanciŽle kennis door (zelf-)studie ) -( 1..1) - (ResponseFinancialKnowledgeBySelfStudy)
93
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
94
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
95
2
RDT+A1E3 - ( FinanciŽle kennis - beroepsmatig ) -( 1..1) - (ResponseFinancialKnowledgeProfessionally)
96
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
97
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
98
2
RDT+A1E4 - ( Wijze van economisch-financiŽle informatie garing ) -( 1..1) - (ResponseTheWayWeGatherEconomicAndFinancialInformation)
99
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
100
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
101
2
RDT+A1E5 - ( Kennis van levensverzekeringen met gewaarborgd rendement ) -( 1..1) - (ResponseKnowledgeOfLifeInsuranceWithGuaranteedReturn)
102
2
ATT+A1E6 - ( Investeringen in levensverz. met gewaarborgd rendement ) -( 0..1) - (InvestmentsInLifeInsuranceWithGuaranteedReturnCode)
103
2
MOA+199 - ( Investeringen in levensverz. met gewaarborgd rendement ) -( 0..1) - (InvestmentsInLifeInsuranceWithGuaranteedReturnAmount)
104
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
105
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
106
2
RDT+A1E7 - ( Kennis van levensverzekeringen zonder gewaarborgd rendement ) -( 1..1) - (ResponseKnowledgeOfLifeInsuranceWithoutGuaranteedReturn)
107
2
ATT+A1E8 - ( Investeringen in levensverz. zonder gewaarborgd rendement ) -( 0..1) - (InvestmentsInLifeInsuranceWithoutGuaranteedReturnCode)
108
2
MOA+200 - ( Investeringen in levensverz. zonder gewaarborgd rendement ) -( 0..1) - (InvestmentsInLifeInsuranceWithoutGuaranteedReturnAmount)
109
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
110
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
111
2
RDT+A1E9 - ( Kennis van levensverzekeringen met beschermd kapitaal ) -( 1..1) - (ResponseKnowledgeOfLifeInsuranceWithProtectedCapital)
112
2
ATT+A1F0 - ( Investeringen in levensverz. met beschermd kapitaal ) -( 0..1) - (InvestmentsInLifeInsuranceWithProtectedCapitalCode)
113
2
MOA+201 - ( Investeringen in levensverz. met beschermd kapitaal ) -( 0..1) - (InvestmentsInLifeInsuranceWithProtectedCapitalAmount)
114
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
115
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
116
2
RDT+A1F1 - ( Kennis van levensverzekeringen - deels gewaarborgd ) -( 1..1) - (ResponseKnowledgeOfLifeInsuranceWithPartiallyGuaranteedReturn)
117
2
ATT+A1F2 - ( Investeringen in levensverzekeringen - deels gewaarborgd ) -( 0..1) - (InvestmentsInLifeInsuranceWithPartiallyGuaranteedReturnCode)
118
2
MOA+202 - ( Investeringen in levensverzekeringen - deels gewaarborgd ) -( 0..1) - (InvestmentsInLifeInsuranceWithPartiallyGaranteedReturnAmount)
119
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
120
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
121
2
RDT+A1F3 - ( Kennis van de onderliggende activa - aandelen ) -( 1..1) - (ResponseKnowledgeOfTheUnderlyingAssetsShares)
122
2
ATT+A1F4 - ( Investeringen in onderliggende activa - aandelen ) -( 0..1) - (InvestmentsInUnderlyingAssetsSharesCode)
123
2
MOA+203 - ( Investeringen in onderliggende activa - aandelen ) -( 0..1) - (InvestmentsInUnderlyingAssetsSharesAmount)
124
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
125
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
126
2
RDT+A1F5 - ( Kennis van de onderliggende activa - obligaties ) -( 1..1) - (ResponseKnowledgeOfTheUnderlyingAssetsBonds)
127
2
ATT+A1F6 - ( Investeringen in onderliggende activa - obligaties ) -( 0..1) - (InvestmentsInUnderlyingAssetsBondsCode)
128
2
MOA+204 - ( Investeringen in onderliggende activa - obligaties ) -( 0..1) - (InvestmentsInUnderlyingAssetsBondsAmount)
129
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
130
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
131
2
RDT+A1F7 - ( Kennis van de onderliggende activa - andere ) -( 1..1) - (ResponseKnowledgeOfTheUnderlyingAssetsOther)
132
2
ATT+A1F8 - ( Investeringen in onderliggende activa - andere ) -( 0..1) - (InvestmentsInUnderlyingAssetsOtherCode)
133
2
MOA+205 - ( Investeringen in onderliggende activa - andere ) -( 0..1) - (InvestmentsInUnderlyingAssetsOtherAmount)
134
2
FTX+059 - ( Investeringen in onderliggende activa - andere ) -( 0..1) - (InvestmentsInUnderlyingAssetsOtherText)
135
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
136
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
137
2
RDT+A1F9 - ( Kennis van de kapitalisatie met gewaarborgd rendement ) -( 1..1) - (ResponseKnowledgeOfTheCapitalizationWithGuaranteedReturn)
138
2
ATT+A1G0 - ( Investeringen in verz. kapitalisatie met gewaarb. rendement ) -( 0..1) - (InvestmentsInInsuranceCapitalizationWithGuaranteedReturnCode)
139
2
MOA+206 - ( Investeringen in verz. kapitalisatie met gewaarb. rendement ) -( 0..1) - (InvestmentsInInsuranceCapitalizationWithGuaranteedReturnAmount)
140
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
141
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
142
2
RDT+A1G1 - ( Kennis van andere financiŽle producten ) -( 1..1) - (ResponseKnowledgeOfOtherFinancialProducts)
143
2
ATT+A1G2 - ( Investeringen in andere financiŽle producten ) -( 0..1) - (InvestmentsInOtherFinancialProductsCode)
144
2
MOA+207 - ( Investeringen in andere financiŽle producten ) -( 0..1) - (InvestmentsInOtherFinancialProductsAmount)
145
2
FTX+060 - ( Investeringen in andere financiŽle producten ) -( 0..1) - (InvestmentsInFinancialProductsOtherText)
146
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
147
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
148
2
RDT+A1G3 - ( FinanciŽle situatie - roerende goederen ) -( 1..1) - (ResponseFinancialSituationPersonalProperty)
149
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
150
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
151
2
RDT+A1G4 - ( FinanciŽle situatie - onroerende goederen ) -( 1..1) - (ResponseFinancialSituationRealProperty)
152
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
153
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
154
2
RDT+A1G5 - ( FinanciŽle situatie - maandelijks netto inkomen ) -( 1..1) - (ResponseFinancialSituationMonthlyNetIncome)
155
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
156
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
157
2
RDT+A1G6 - ( FinanciŽle situatie - maandelijkse lasten ) -( 1..1) - (ResponseFinancialSituationMonthlyExpenses)
158
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
159
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
160
2
RDT+A1G7 - ( FinanciŽle situatie - maandelijks sparen ) -( 1..1) - (ResponseFinancialSituationMonthlySavings)
161
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
162
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
163
2
RDT+A1G8 - ( FinanciŽle situatie - evolutie op ťťn jaar ) -( 1..1) - (ResponseFinancialSituationWithinOneYear)
164
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
165
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
166
2
RDT+A1G9 - ( Doelstellingen - Belangrijkste spaardoelstelling ) -( 1..1) - (ResponseGoalsMainSavingsTarget)
167
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
168
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
169
2
RDT+A1H0 - ( Doelstellingen - Gestelde termijn ) -( 1..1) - (ResponseGoalsMainSavingsHorizon)
170
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
171
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
172
2
RDT+A1H1 - ( Houding - Voorkeuren ) -( 1..1) - (ResponseBehaviorPreferences)
173
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
174
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
175
2
RDT+A1H2 - ( Houding - Daling op korte termijn ) -( 1..1) - (ResponseBehaviorDecreaseInTheShortTerm)
176
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
177
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
178
2
RDT+A1H3 - ( Houding - Schommelingen ) -( 1..1) - (ResponseBehaviorFluctuations)
179
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
180
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
181
2
RDT+A1H4 - ( Houding - Alternatieven ) -( 1..1) - (ResponseBehaviorAlternativeAssets)
182
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
183
1
XRT+2 - ( ) -(1..1) - ()
184
1
XRH+2 - ( ) -(1..1) - ()
185
1
QRS+AV00 - ( Schadehistoriek ) -(0..1) - (DeclarationDamageHistory)
186
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
187
2
RDT+A1D2 - ( Type schadegeval ) -( 0..n) - (ResponseTypeOfClaim)
188
2
DTM+048 - ( Tijdstip gebeurtenis ) -( 1..1) - (MomentOfTheEventDateTime)
189
2
ATT+C250 - ( Aansprakelijkheid of vermoedelijke aansprakelijkheid ) -( 1..1) - (LiabilityOrProbableLiabilityCode)
190
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
191
1
XRT+2 - ( ) -(1..1) - ()
192
1
XRH+2 - ( ) -(1..1) - ()
193
1
DOC+009 - ( Identiteitskaart ) -(0..1) - (DocumentIdentityCard)
194
1
DTM+032 - ( Begindatum geldigheid document ) -(0..1) - (ValidityStartDate)
195
1
DTM+038 - ( Einddatum geldigheid document ) -(0..1) - (ExpirationDate)
196
1
RFF+009 - ( Nummer document ) -(0..1) - (DocumentReference)
197
1
XRT+2 - ( ) -(1..1) - ()
198
1
XRH+2 - ( ) -(1..1) - ()
199
1
DOC+003 - ( Rijbewijs ) -(0..1) - (DocumentDriverLicense)
200
1
DTM+010 - ( Uitgiftedatum document ) -(0..1) - (DocumentIssueDate)
201
1
DTM+038 - ( Einddatum geldigheid document ) -(0..1) - (ExpirationDate)
202
1
RFF+009 - ( Nummer document ) -(0..1) - (DocumentReference)
203
1
ATT+519B - ( Landcode ) -(0..1) - (CountryCodeCode)
204
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
205
2
QRS+A19D - ( Rijbewijs voor categorie ) -( 1..n) - (DeclarationLicenceForVehicleType)
206
2
DTM+032 - ( Begindatum geldigheid document ) -( 0..1) - (ValidityStartDate)
207
2
DTM+038 - ( Einddatum geldigheid document ) -( 0..1) - (ExpirationDate)
208
2
ATT+A192 - ( Type rijbewijs ) -( 1..1) - (DriverLicenseCode)
209
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
210
1
XRT+2 - ( ) -(1..1) - ()
211
1
XRH+2 - ( ) -(1..1) - ()
212
1
DOC+055 - ( Commercieel programma ) -(1..1) -(Min. 33% of data expected) - (DocumentCommercialProgram)
213
1
IPD+A536 - ( Commercieel programma ) -(0..1) - (CommercialProgramProductcode)
214
1
RFF+087 - ( Referte binnen commercieel programma ) -(0..1) - (CommercialProgramInternalReference)
215
1
FTX+047 - ( URL Commercieel programma ) -(0..1) - (UrlCommercialProgramText)
216
1
XRT+2 - ( ) -(1..1) - ()
217
1
XRH+2 - ( ) -(1..1) - ()
218
1
DOC+117 - ( Vaarbewijs ) -(0..1) - (DocumentNauticalLicence)
219
1
DTM+010 - ( Uitgiftedatum document ) -(0..1) - (DocumentIssueDate)
220
1
DTM+038 - ( Einddatum geldigheid document ) -(0..1) - (ExpirationDate)
221
1
RFF+009 - ( Nummer document ) -(0..1) - (DocumentReference)
222
1
ATT+519B - ( Landcode ) -(0..1) - (CountryCodeCode)
223
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
224
2
QRS+A19J - ( Vaarbewijs voor categorie ) -( 0..1) - (DeclarationLicenceForNauticalVehicleType)
225
2
DTM+032 - ( Begindatum geldigheid document ) -( 0..1) - (ValidityStartDate)
226
2
DTM+038 - ( Einddatum geldigheid document ) -( 0..1) - (ExpirationDate)
227
2
ATT+A19K - ( Type vaarbewijs ) -( 0..1) - (LicenceForNauticalVehicleCode)
228
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
229
1
XRT+2 - ( ) -(1..1) - ()
230
1
XRH+2 - ( ) -(1..1) - ()
231
1
DOC+116 - ( Luchtvaart-bewijs ) -(0..1) - (DocumentAeornauticalLicence)
232
1
DTM+010 - ( Uitgiftedatum document ) -(0..1) - (DocumentIssueDate)
233
1
DTM+038 - ( Einddatum geldigheid document ) -(0..1) - (ExpirationDate)
234
1
RFF+009 - ( Nummer document ) -(0..1) - (DocumentReference)
235
1
ATT+519B - ( Landcode ) -(0..1) - (CountryCodeCode)
236
2
XRH+3 - ( ) -( 1..1) - ()
237
2
QRS+A19H - ( Luchtvaartbewijs voor categorie ) -( 0..1) - (DeclarationLicenceForAeronauticalVehicleType)
238
2
DTM+032 - ( Begindatum geldigheid document ) -( 0..1) - (ValidityStartDate)
239
2
DTM+038 - ( Einddatum geldigheid document ) -( 0..1) - (ExpirationDate)
240
2
ATT+A19I - ( Type luchtvaartbewijs ) -( 0..1) - (LicenceForAeronauticalVehicleCode)
241
2
XRT+3 - ( ) -( 1..1) - ()
242
1
XRT+2 - ( ) -(1..1) - ()
243
0
XRT+1 - ( ) - (1..1) - ()