1
0
XRH+2 - ( ) - (1..1) - ()
2
0
IxD+1xx - ( Waarborg of Sub-waarborg ) - (1..1) -(Min. 16% of data expected) - ()
3
0
DTM+027 - ( Uitkeringsdatum kapitaal leven ) - (0..1) - (LifeBenefitPaymentDate)
4
0
DTM+140 - ( Datum laatste perequatie ) - (0..1) - (LastEqualizationDate)
5
0
DTM+149 - ( Datum waardering reserve ) - (0..1) - (ReserveValuationDate)
6
0
ATT+1222 - ( Type schuldsaldo ) - (0..1) - (DebtBalanceCode)
7
0
ATT+1404 - ( Fiscaal regime van de prestatie ) - (0..1) - (PerformanceTaxabilityCode)
8
0
ATT+1400 - ( Fiscaliteit levensverzekeringspremie ) - (0..1) - (FiscalStatusOfTheLifeInsurancePremiumCode)
9
0
ATT+1406 - ( Oorsprong der premiebetalingen ) - (0..1) - (OriginOfPremiumPaymentsCode)
10
0
BIN+A063 - ( Voorschot op polis ) - (0..1) - (AdvanceOnPolicyBinary)
11
0
BIN+A064 - ( Voorschot op waarborg AVRI ) - (0..1) - (AdvanceOnAiirGuaranteeBinary)
12
0
BIN+1010 - ( Contract genereert winstdeelname ) - (0..1) - (ContractGeneratesProfitsharingBinary)
13
0
BIN+1020 - ( Contract onderhevig aan perequatie ) - (0..1) - (ContractSubjectToEqualizationBinary)
14
0
BIN+1405 - ( Onderworpenheid van de prestatie ) - (0..1) - (PerformanceTaxationLiabilityBinary)
15
0
BIN+1202 - ( Minimaal bedrag in overlijden ) - (0..1) - (MinimumAmountInCaseOfDeathBinary)
16
0
BIN+1203 - ( Bijkomend bedrag in overlijden ) - (0..1) - (SupplementalAmountInCaseOfDeathBinary)
17
0
BIN+1204 - ( Bijkomend bedrag eerst toegepast ) - (0..1) - (SupplementalAmountAppliedFirstBinary)
18
0
MOA+023 - ( Kapitaal bij leven ) - (0..1) - (LifeBenefitAmount)
19
0
MOA+186 - ( Waarde van de reserve ) - (0..1) - (ReserveValueAmount)
20
0
MOA+025 - ( Toekenning winstdeelname leven van het jaar ) - (0..1) - (YearlyAmountOfBonusLoadingForLifeAmount)
21
0
MOA+024 - ( Verworven winstdeelname bij leven ) - (0..1) - (AcquiredBonusLoadingForLifeAmount)
22
0
MOA+093 - ( Wijziging kapitaal leven ) - (0..1) - (ChangeInLifeBenefitAmount)
23
0
MOA+026 - ( Kapitaal bij overlijden ) - (0..1) - (DeathBenefitAmount)
24
0
MOA+028 - ( Toekenning winstdeelname overlijden van het jaar ) - (0..1) - (YearlyAmountOfBonusLoadingForDeathAmount)
25
0
MOA+027 - ( Verworven winstdeelname bij overlijden ) - (0..1) - (AcquiredBonusLoadingForDeathAmount)
26
0
MOA+094 - ( Wijziging kapitaal overlijden ) - (0..1) - (ChangeInDeathBenefitAmount)
27
0
MOA+180 - ( Jaarlijkse rente (Levensverzekering) ) - (0..1) - (YearlyInterestInLifeInsuranceAmount)
28
0
MOA+191 - ( Bijkomend bedrag bij overlijden ) - (0..1) - (SupplementalAmountInCaseOfDeathAmount)
29
0
QTY+129 - ( VermenigvuldigingscoŽfficiŽnt AVRO ) - (0..1) - (AIARMultiplicatorQuantity)
30
0
PCD+008 - ( Intrestpercentage schuldsaldo ) - (0..1) - (RateOnRemainingBalanceDuedPercentage)
31
0
PCD+057 - ( Gewaarborgde rentevoet leven ) - (0..1) - (GuaranteedInterestRateLifePercentage)
32
0
PCD+058 - ( Gewaarborgde rentevoet op de reserve ) - (0..1) - (GuaranteedInterestRateOnReservePercentage)
33
0
PCD+030 - ( Percentage winstdeelname (leven) ) - (0..1) - (RateOfBonusLoadingInCaseOfLifePercentage)
34
0
PCD+062 - ( Percentage van de netto investering ) - (0..1) - (TheNetInvestmentPercentage)
35
0
PCD+063 - ( Percentage van de herbelegging ) - (0..1) - (TheReInvestmentPercentage)
36
0
PCD+064 - ( Waarborg overlijden in percentage assets ) - (0..1) - (DeathCoverPerAssetsPercentage)
37
1
XRH+3 - ( ) -(1..1) - ()
38
1
PTY+014 - ( Begunstigde ) -(0..1) -(Min. 40% of data expected) - (PartyBeneficiary)
39
1
NME+001 - ( OfficiŽle naam ) -(0..1) - (OfficialName)
40
1
ADR+002 - ( Adres ) -(0..1) - (OfficialAddress)
41
1
ATT+1910 - ( Type standaardbegunstigde ) -(0..1) - (StandardBeneficiaryCode)
42
1
ATT+1A10 - ( Type aannemende begunstigde ) -(0..1) - (AcceptingBeneficiaryCode)
43
1
BIN+1911 - ( Begunstigde heeft contractvoordeel aanvaard ) -(0..1) - (BeneficiaryAcceptedTheContractualBenefitBinary)
44
1
XRT+3 - ( ) -(1..1) - ()
45
1
XRH+3 - ( ) -(1..1) - ()
46
1
PTY+048 - ( Begunstigde bij leven ) -(0..1) -(Min. 40% of data expected) - (PartyBeneficiaryInCaseOfLife)
47
1
NME+001 - ( OfficiŽle naam ) -(0..1) - (OfficialName)
48
1
ADR+002 - ( Adres ) -(0..1) - (OfficialAddress)
49
1
ATT+1910 - ( Type standaardbegunstigde ) -(0..1) - (StandardBeneficiaryCode)
50
1
ATT+1A10 - ( Type aannemende begunstigde ) -(0..1) - (AcceptingBeneficiaryCode)
51
1
BIN+1911 - ( Begunstigde heeft contractvoordeel aanvaard ) -(0..1) - (BeneficiaryAcceptedTheContractualBenefitBinary)
52
1
XRT+3 - ( ) -(1..1) - ()
53
1
XRH+3 - ( ) -(1..1) - ()
54
1
PTY+049 - ( Begunstigde bij overlijden ) -(0..1) -(Min. 40% of data expected) - (PartyBeneficiaryInCaseOfDeath)
55
1
NME+001 - ( OfficiŽle naam ) -(0..1) - (OfficialName)
56
1
ADR+002 - ( Adres ) -(0..1) - (OfficialAddress)
57
1
ATT+1910 - ( Type standaardbegunstigde ) -(0..1) - (StandardBeneficiaryCode)
58
1
ATT+1A10 - ( Type aannemende begunstigde ) -(0..1) - (AcceptingBeneficiaryCode)
59
1
BIN+1911 - ( Begunstigde heeft contractvoordeel aanvaard ) -(0..1) - (BeneficiaryAcceptedTheContractualBenefitBinary)
60
1
XRT+3 - ( ) -(1..1) - ()
61
1
XRH+3 - ( ) -(1..1) - ()
62
1
PTY+053 - ( Cessionaris ) -(0..1) -(Min. 33% of data expected) - (PartyCessionary)
63
1
NME+001 - ( OfficiŽle naam ) -(0..1) - (OfficialName)
64
1
RFF+017 - ( Dossiernummer ) -(0..1) - (FileReference)
65
1
FTX+019 - ( Beschrijving ) -(0..1) - (DescriptionText)
66
1
XRT+3 - ( ) -(1..1) - ()
70
1
XRH+3 - ( ) -(1..1) - ()
71
1
FND+xxx - ( Fonds ) -(0..n) -(Min. 38% of data expected) - ()
72
1
DTM+141 - ( Datum inventariswaarde ) -(0..1) - (InventoryValuationDate)
73
1
DTM+142 - ( Datum laatste opvraging ) -(0..1) - (LastWithdrawalDate)
74
1
DTM+143 - ( Datum laatste storting ) -(0..1) - (LastDepositDate)
75
1
DTM+145 - ( Periodiciteit van de storting ) -(0..1) - (DepositsPeriodicityDuration)
76
1
DTM+146 - ( Periodiciteit van de opvraging ) -(0..1) - (WithdrawalsPeriodicityDuration)
77
1
RFF+079 - ( ISIN-code ) -(0..1) - (IsinCodeReference)
78
1
ATT+A007 - ( FinanciŽle profilering ) -(1..1) - (FinancialProfilingCode)
79
1
ATT+1408 - ( Oorsprong investeringen ) -(0..1) - (OriginOfInvestmentCode)
80
1
MOA+168 - ( Waarde per eenheid van het fonds bij aankoop ) -(0..1) - (InventoryFundUnitValueAmount)
81
1
MOA+169 - ( Bedrag van de bruto storting ) -(0..1) - (GrossAmountDepositedAmount)
82
1
MOA+170 - ( Bedrag van de netto storting ) -(0..1) - (NetAmountDepositedAmount)
83
1
MOA+171 - ( Bedrag van de geplande storting ) -(0..1) - (AmountPlannedForDepositAmount)
84
1
MOA+172 - ( Bedrag van de geplande opvraging ) -(0..1) - (AmountPlannedForWithdrawalAmount)
85
1
MOA+173 - ( Waarde op de inventarisdatum ) -(0..1) - (ValueAsOnInventoryDateAmount)
86
1
QTY+132 - ( Aantal eenheden van het fonds ) -(0..1) - (NubmerOfUnitsOfTheFundQuantity)
87
1
PCD+049 - ( Percentage instapkosten initiŽle storting ) -(0..1) - (PercentageBoardingFeeInitialDepositPercentage)
88
1
PCD+050 - ( Percentage instapkosten aanvullende storting ) -(0..1) - (PercentageBoardingFeeAdditionalDepositsPercentage)
89
1
PCD+062 - ( Percentage van de netto investering ) -(0..1) - (TheNetInvestmentPercentage)
90
1
PCD+063 - ( Percentage van de herbelegging ) -(0..1) - (TheReInvestmentPercentage)
91
1
FTX+042 - ( Naam van het fonds ) -(0..1) - (FundNameText)
92
1
FTX+046 - ( URL Algemene Voorwaarden ) -(0..1) - (UrlGeneralClausesText)
93
1
FTX+057 - ( URL Product-fiche ) -(0..1) - (UrlProductDescriptionText)
94
1
XRT+3 - ( ) -(1..1) - ()
95
0
XRT+2 - ( ) - (1..1) - ()