1
0
XEH+01 - ( Contract ) - (1..1) -(Min. 19% of data expected) - (ContractExchangeUnit)
2
0
GIS+EW05 - ( Aard document ) - (1..1) - (Expected present) - (MessageNatureProcesscode)
3
0
GIS+EW00 - ( Type wijziging ) - (1..1) - (Expected present) - (ChangeTypeProcesscode)
4
0
IPD+A502 - ( Polistype ) - (0..1) - (PolicyProductcode)
5
0
IPD+A532 - ( Product ) - (0..1) - (ProductNameProductcode)
6
0
DTM+004 - ( Hoofdvervaldag ) - (0..1) - (MainRenewalMonthDay)
7
0
DTM+008 - ( Aanvangsdatum ) - (1..1) - (Expected present) - (InceptionDate)
8
0
DTM+137 - ( InitiŽle aanvangsdatum van het contract ) - (0..1) - (ContractInceptionDate)
9
0
DTM+138 - ( Afloopdatum ) - (0..1) - (ExpiryDate)
10
0
DTM+002 - ( Datum schrapping ) - (0..1) - (CancellationDate)
11
0
DTM+019 - ( Datum opzeg ) - (0..1) - (TerminationDate)
12
0
DTM+060 - ( Datum schorsing ) - (0..1) - (SuspensionDate)
13
0
DTM+006 - ( Duur ) - (0..1) - (LengthDuration)
14
0
DTM+007 - ( Duur verderzetting contract ) - (0..1) - (ContractContinuationDuration)
15
0
DTM+025 - ( Datum eerstvolgende termijnpremie ) - (0..1) - (NextPremiumInstallmentDate)
16
0
DTM+028 - ( Datum laatste premie ) - (0..1) - (LastPremiumDate)
17
0
DTM+147 - ( Datum opname in pakketpolis ) - (0..1) - (InsertedIntoPackageDate)
18
0
RFF+001 - ( Polisnummer ) - (1..1) - (Expected present) - (PolicyReference)
19
0
RFF+002 - ( Nummer bijvoegsel ) - (1..1) - (Expected present) - (EndorsementReference)
20
0
RFF+015 - ( Vervangen polisnummer ) - (0..1) - (ReplacementPolicyReference)
21
0
RFF+016 - ( Polisnummer Assuralia ) - (0..1) - (ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference)
22
0
RFF+072 - ( Groeperingsnummer polis ) - (0..1) - (PolicygroupingNumberReference)
23
0
RFF+005 - ( Vlootnummer ) - (0..1) - (FleetReference)
24
0
RFF+084 - ( GUID van bericht ) - (0..1) - (MessageGuidReference)
25
0
RFF+068 - ( Referte bij betaling ) - (0..1) - (PaymentReference)
26
0
ATT+A055 - ( Status aanvaarding van de nieuwe zaak of project ) - (0..1) - (StateOfAcceptanceCode)
27
0
ATT+A003 - ( Status van de polis ) - (1..1) - (Expected present) - (ContractStatusCode)
28
0
ATT+A325 - ( Splitsingscode van de premie ) - (0..1) - (PaymentFrequencyCode)
29
0
ATT+A600 - ( Inningswijze termijnkwijtingen ) - (0..1) - (CollectionModeCode)
30
0
ATT+A602 - ( Inningswijze contantkwijting ) - (0..1) - (PremiumNotificationCashCollectionCode)
31
0
ATT+A660 - ( Munteenheid ) - (0..1) - (MonetaryUnitCode)
32
0
ATT+A670 - ( Graad van vrijstelling van taks ) - (0..1) - (DegreeOfTaxExemptionCode)
33
0
ATT+A692 - ( Code communicatie van de splitsingskosten ) - (0..1) - (SplittingCostsCommunicationCodeCode)
34
0
BIN+A005 - ( Aanduiding polis resultaat van verkoop op afstand ) - (0..1) - (DesignationPolicyResultOfDistanceSellingBinary)
35
0
BIN+A323 - ( Polis in alimenten ) - (0..1) - (ContractByMaintainedAllowanceBinary)
36
0
BIN+A324 - ( Polis in abonnement ) - (0..1) - (ContractBySubscriptionBinary)
37
0
BIN+A027 - ( Medeverzekeringspolis ) - (0..1) - (CoInsuringPolicyBinary)
38
0
BIN+A537 - ( Antwoord op commerciŽle actie ) - (0..1) - (ResponseToCommercialActionBinary)
39
0
BIN+A690 - ( Berekening splitsingskosten op taksen en kosten ) - (0..1) - (SplttingCostsUponTaxesAndCostsBinary)
40
0
BIN+A691 - ( Berekening commissie op splitsingskosten ) - (0..1) - (CommissionUponSplittingCostsBinary)
41
0
BIN+A061 - ( Aanwezigheid hypotheekclausule ) - (0..1) - (MortgageClausePresenceBinary)
42
0
BIN+A062 - ( Contract in onderpand ) - (0..1) - (PledgedContractBinary)
43
0
MOA+061 - ( Technische premie of zuivere premie ) - (0..1) - (BasePremiumAmount)
44
0
MOA+167 - ( Technische Kosten ) - (0..1) - (TechnicalExpensesAmount)
45
0
MOA+163 - ( Commercialiseringskosten ) - (0..1) - (CommercializationExpensesMotorLiabilityAmount)
46
0
MOA+005 - ( Netto premie ) - (0..1) - (NetPremiumAmount)
47
0
MOA+105 - ( Andere aan de nettopremie toe te voegen kosten ) - (0..1) - (OtherCostsToBeAddedToTheNetPremiumAmount)
48
0
MOA+039 - ( Splitsingskosten ) - (0..1) - (SplittingCostsAmount)
49
0
MOA+017 - ( Kosten ) - (0..1) - (CostAmount)
50
0
MOA+016 - ( Lasten ) - (0..1) - (ChargesAmount)
51
0
MOA+018 - ( Lasten en kosten ) - (0..1) - (ChargesAndCostsAmount)
52
0
MOA+053 - ( Bruto premie ) - (0..1) - (GrossPremiumAmount)
53
0
MOA+100 - ( Kwijtingkosten ) - (0..1) - (PremiumNotificationCostsAmount)
54
0
MOA+012 - ( Totaal te betalen ) - (0..1) - (TotalToBePaidAmount)
55
0
MOA+015 - ( Commissie ) - (0..1) - (CommissionAmount)
56
0
MOA+030 - ( Aanwervingscommissie - totaal ) - (0..1) - (AcquisitionCommissionTotalAmount)
57
0
MOA+089 - ( Afkoopwaarde op het einde van het vorige jaar ) - (0..1) - (SurrenderValueOfContractAtEndOfLastYearAmount)
58
0
QTY+134 - ( Aantal bijgesloten documenten ) - (0..1) - (DocumentsAttachedQuantity)
59
0
PCD+002 - ( Deelname medeverzekering ) - (0..1) - (ParticipationOfCoInsurerPercentage)
60
0
PCD+056 - ( Percentage inning medeverzekering ) - (0..1) - (PercentageCoInsuranceCollectionPercentage)
61
0
PCD+003 - ( Splitsingsopslag ) - (0..1) - (SurchargeDependingOnPeriodPercentage)
62
0
FTX+004 - ( Reden opstellen van bijvoegsel ) - (0..1) - (EndorsementGrantingMotiveText)
63
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
64
1
DOC+001 - ( Connexe polis ) -(0..1) -(Min. 40% of data expected) - (DocumentRelatedPolicy)
65
1
IPD+A502 - ( Polistype ) -(0..1) - (PolicyProductcode)
66
1
RFF+001 - ( Polisnummer ) -(0..1) - (PolicyReference)
67
1
RFF+039 - ( FSMA-nummer ) -(0..1) - (FsmaReference)
68
1
MOA+004 - ( Kapitaal ) -(0..1) - (CapitalAmount)
69
1
MOA+149 - ( Invoerpremie ) -(0..1) - (ReferencePremiumAmount)
70
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
71
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
72
1
DOC+015 - ( Overgenomen polis ) -(0..1) -(Min. 50% of data expected) - (DocumentPolicyTakeOver)
73
1
DTM+137 - ( InitiŽle aanvangsdatum van het contract ) -(0..1) - (ContractInceptionDate)
74
1
DTM+138 - ( Afloopdatum ) -(0..1) - (ExpiryDate)
75
1
RFF+001 - ( Polisnummer ) -(0..1) - (PolicyReference)
76
1
RFF+039 - ( FSMA-nummer ) -(0..1) - (FsmaReference)
77
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
78
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
79
1
DOC+055 - ( Commercieel programma ) -(0..1) -(Min. 33% of data expected) - (DocumentCommercialProgram)
80
1
IPD+A536 - ( Commercieel programma ) -(1..1) - (Expected present) - (CommercialProgramProductcode)
81
1
RFF+087 - ( Referte binnen commercieel programma ) -(0..1) - (CommercialProgramInternalReference)
82
1
FTX+047 - ( URL Commercieel programma ) -(0..1) - (UrlCommercialProgramText)
83
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
84
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
85
1
CLS+003 - ( Algemene voorwaarden ) -(1..n) -(Min. 33% of data expected) - (ClauseGeneral)
86
1
RFF+023 - ( Referte algemene voorwaarden ) -(1..1) - (Expected present) - (GeneralConditionsReference)
87
1
FTX+046 - ( URL Algemene Voorwaarden ) -(0..1) - (UrlGeneralClausesText)
88
1
FTX+052 - ( Clausule, titel ) -(0..1) - (ClauseTitleText)
89
1
FTX+057 - ( URL Product-fiche ) -(0..1) - (UrlProductDescriptionText)
90
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
91
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
92
1
PTY+006 - ( Verzekeraar ) -(1..1) - (PartyInsurer)
93
1
ATT+A020 - ( Type maatschappij bij medeverzekering ) -(0..1) - (InsurerInCaseOfCoInsuranceCode)
94
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
95
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
96
1
PTY+002 - ( Tussenpersoon ) -(1..1) - (PartyIntermediary)
97
1
RFF+003 - ( Referte polis tussenpersoon ) -(1..1) - (Expected present) - (BrokerPolicyReference)
98
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
99
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
100
1
PTY+003 - ( Verzekeringsnemer ) -(1..1) -(Extendible with one of: PTY003PP_201601, PTY003PM_201601, PTY003Grp_201601) - (PartyMainPolicyHolder)
101
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
102
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
103
1
ROD+xxx - ( Object ) -(1..n) -(Extendible with one of: RODGen_201601) - ()
104
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
105
0
XET+01 - ( Contract ) - (1..1) - (ContractExchangeUnitTrailer)