1
0
XEH+01 - ( Contract ) - (1..1) -(Min. 18% of data expected) - (ContractExchangeUnit)
2
0
GIS+EW05 - ( Aard document ) - (1..1) - (Expected present) - (MessageNatureProcesscode)
3
0
IPD+A502 - ( Polistype ) - (0..1) - (PolicyProductcode)
4
0
IPD+A532 - ( Product ) - (0..1) - (ProductNameProductcode)
5
0
DTM+004 - ( Hoofdvervaldag ) - (0..1) - (MainRenewalMonthDay)
6
0
DTM+008 - ( Aanvangsdatum ) - (1..1) - (Expected present) - (InceptionDate)
7
0
DTM+137 - ( InitiŽle aanvangsdatum van het contract ) - (0..1) - (ContractInceptionDate)
8
0
DTM+138 - ( Afloopdatum ) - (0..1) - (ExpiryDate)
9
0
DTM+006 - ( Duur ) - (0..1) - (LengthDuration)
10
0
DTM+007 - ( Duur verderzetting contract ) - (0..1) - (ContractContinuationDuration)
11
0
DTM+025 - ( Datum eerstvolgende termijnpremie ) - (0..1) - (NextPremiumInstallmentDate)
12
0
DTM+028 - ( Datum laatste premie ) - (0..1) - (LastPremiumDate)
13
0
DTM+147 - ( Datum opname in pakketpolis ) - (0..1) - (InsertedIntoPackageDate)
14
0
RFF+001 - ( Polisnummer ) - (1..1) - (Expected present) - (PolicyReference)
15
0
RFF+002 - ( Nummer bijvoegsel ) - (1..1) - (Expected present) - (EndorsementReference)
16
0
RFF+015 - ( Vervangen polisnummer ) - (0..1) - (ReplacementPolicyReference)
17
0
RFF+016 - ( Polisnummer Assuralia ) - (0..1) - (ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference)
18
0
RFF+072 - ( Groeperingsnummer polis ) - (0..1) - (PolicygroupingNumberReference)
19
0
RFF+005 - ( Vlootnummer ) - (0..1) - (FleetReference)
20
0
RFF+084 - ( GUID van bericht ) - (0..1) - (MessageGuidReference)
21
0
RFF+068 - ( Referte bij betaling ) - (0..1) - (PaymentReference)
22
0
ATT+A055 - ( Status aanvaarding van de nieuwe zaak of project ) - (0..1) - (StateOfAcceptanceCode)
23
0
ATT+A003 - ( Status van de polis ) - (1..1) - (Expected present) - (ContractStatusCode)
24
0
ATT+A325 - ( Splitsingscode van de premie ) - (0..1) - (PaymentFrequencyCode)
25
0
ATT+A600 - ( Inningswijze termijnkwijtingen ) - (0..1) - (CollectionModeCode)
26
0
ATT+A602 - ( Inningswijze contantkwijting ) - (0..1) - (PremiumNotificationCashCollectionCode)
27
0
ATT+A660 - ( Munteenheid ) - (0..1) - (MonetaryUnitCode)
28
0
ATT+A670 - ( Graad van vrijstelling van taks ) - (0..1) - (DegreeOfTaxExemptionCode)
29
0
ATT+A692 - ( Code communicatie van de splitsingskosten ) - (0..1) - (SplittingCostsCommunicationCodeCode)
30
0
BIN+A005 - ( Aanduiding polis resultaat van verkoop op afstand ) - (0..1) - (DesignationPolicyResultOfDistanceSellingBinary)
31
0
BIN+A323 - ( Polis in alimenten ) - (0..1) - (ContractByMaintainedAllowanceBinary)
32
0
BIN+A324 - ( Polis in abonnement ) - (0..1) - (ContractBySubscriptionBinary)
33
0
BIN+A027 - ( Medeverzekeringspolis ) - (0..1) - (CoInsuringPolicyBinary)
34
0
BIN+A537 - ( Antwoord op commerciŽle actie ) - (0..1) - (ResponseToCommercialActionBinary)
35
0
BIN+A690 - ( Berekening splitsingskosten op taksen en kosten ) - (0..1) - (SplttingCostsUponTaxesAndCostsBinary)
36
0
BIN+A691 - ( Berekening commissie op splitsingskosten ) - (0..1) - (CommissionUponSplittingCostsBinary)
37
0
BIN+A061 - ( Aanwezigheid hypotheekclausule ) - (0..1) - (MortgageClausePresenceBinary)
38
0
BIN+A062 - ( Contract in onderpand ) - (0..1) - (PledgedContractBinary)
39
0
MOA+061 - ( Technische premie of zuivere premie ) - (0..1) - (BasePremiumAmount)
40
0
MOA+167 - ( Technische Kosten ) - (0..1) - (TechnicalExpensesAmount)
41
0
MOA+163 - ( Commercialiseringskosten ) - (0..1) - (CommercializationExpensesMotorLiabilityAmount)
42
0
MOA+005 - ( Netto premie ) - (0..1) - (NetPremiumAmount)
43
0
MOA+105 - ( Andere aan de nettopremie toe te voegen kosten ) - (0..1) - (OtherCostsToBeAddedToTheNetPremiumAmount)
44
0
MOA+039 - ( Splitsingskosten ) - (0..1) - (SplittingCostsAmount)
45
0
MOA+017 - ( Kosten ) - (0..1) - (CostAmount)
46
0
MOA+016 - ( Lasten ) - (0..1) - (ChargesAmount)
47
0
MOA+018 - ( Lasten en kosten ) - (0..1) - (ChargesAndCostsAmount)
48
0
MOA+053 - ( Bruto premie ) - (0..1) - (GrossPremiumAmount)
49
0
MOA+100 - ( Kwijtingkosten ) - (0..1) - (PremiumNotificationCostsAmount)
50
0
MOA+012 - ( Totaal te betalen ) - (0..1) - (TotalToBePaidAmount)
51
0
MOA+015 - ( Commissie ) - (0..1) - (CommissionAmount)
52
0
MOA+030 - ( Aanwervingscommissie - totaal ) - (0..1) - (AcquisitionCommissionTotalAmount)
53
0
MOA+089 - ( Afkoopwaarde op het einde van het vorige jaar ) - (0..1) - (SurrenderValueOfContractAtEndOfLastYearAmount)
54
0
QTY+134 - ( Aantal bijgesloten documenten ) - (0..1) - (DocumentsAttachedQuantity)
55
0
PCD+002 - ( Deelname medeverzekering ) - (0..1) - (ParticipationOfCoInsurerPercentage)
56
0
PCD+056 - ( Percentage inning medeverzekering ) - (0..1) - (PercentageCoInsuranceCollectionPercentage)
57
0
PCD+003 - ( Splitsingsopslag ) - (0..1) - (SurchargeDependingOnPeriodPercentage)
58
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
59
1
DOC+001 - ( Connexe polis ) -(0..1) -(Min. 40% of data expected) - (DocumentRelatedPolicy)
60
1
IPD+A502 - ( Polistype ) -(0..1) - (PolicyProductcode)
61
1
RFF+001 - ( Polisnummer ) -(0..1) - (PolicyReference)
62
1
RFF+039 - ( FSMA-nummer ) -(0..1) - (FsmaReference)
63
1
MOA+004 - ( Kapitaal ) -(0..1) - (CapitalAmount)
64
1
MOA+149 - ( Invoerpremie ) -(0..1) - (ReferencePremiumAmount)
65
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
66
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
67
1
DOC+015 - ( Overgenomen polis ) -(0..1) -(Min. 50% of data expected) - (DocumentPolicyTakeOver)
68
1
DTM+137 - ( InitiŽle aanvangsdatum van het contract ) -(0..1) - (ContractInceptionDate)
69
1
DTM+138 - ( Afloopdatum ) -(0..1) - (ExpiryDate)
70
1
RFF+001 - ( Polisnummer ) -(0..1) - (PolicyReference)
71
1
RFF+039 - ( FSMA-nummer ) -(0..1) - (FsmaReference)
72
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
73
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
74
1
DOC+055 - ( Commercieel programma ) -(0..1) -(Min. 33% of data expected) - (DocumentCommercialProgram)
75
1
IPD+A536 - ( Commercieel programma ) -(0..1) - (CommercialProgramProductcode)
76
1
RFF+087 - ( Referte binnen commercieel programma ) -(0..1) - (CommercialProgramInternalReference)
77
1
FTX+047 - ( URL Commercieel programma ) -(0..1) - (UrlCommercialProgramText)
78
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
79
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
80
1
CLS+003 - ( Algemene voorwaarden ) -(1..n) -(Min. 33% of data expected) - (Expected present) - (ClauseGeneral)
81
1
RFF+023 - ( Referte algemene voorwaarden ) -(1..1) - (Expected present) - (GeneralConditionsReference)
82
1
FTX+046 - ( URL Algemene Voorwaarden ) -(0..1) - (UrlGeneralClausesText)
83
1
FTX+052 - ( Clausule, titel ) -(0..1) - (ClauseTitleText)
84
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
85
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
86
1
PTY+006 - ( Verzekeraar ) -(1..1) - (Expected present) - (PartyInsurer)
87
1
ATT+A020 - ( Type maatschappij bij medeverzekering ) -(0..1) - (InsurerInCaseOfCoInsuranceCode)
88
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
89
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
90
1
PTY+002 - ( Tussenpersoon ) -(1..1) - (Expected present) - (PartyIntermediary)
91
1
RFF+003 - ( Referte polis tussenpersoon ) -(1..1) - (Expected present) - (BrokerPolicyReference)
92
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
93
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
94
1
PTY+003 - ( Verzekeringsnemer ) -(1..1) -(Extendible with one of: PTY003PP_201501, PTY003PM_201501, PTY003Grp_201501) - (Expected present) - (PartyMainPolicyHolder)
95
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
96
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
97
1
ROD+xxx - ( Object ) -(1..n) -(Extendible with one of: RODGen_201501) - (Expected present) - ()
98
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
99
0
XET+01 - ( Contract ) - (1..1) - (ContractExchangeUnitTrailer)