1
0
XEH+01 - ( Contract ) - (1..1) -(Min. 86% of data expected) - (ContractExchangeUnit)
2
0
GIS+EW05 - ( Aard document ) - (1..1) - (Expected present) - (MessageNatureProcesscode)
3
0
DTM+019 - ( Datum opzeg ) - (1..1) - (Expected present) - (TerminationDate)
4
0
RFF+001 - ( Polisnummer ) - (1..1) - (Expected present) - (PolicyReference)
5
0
RFF+002 - ( Nummer bijvoegsel ) - (1..1) - (Expected present) - (EndorsementReference)
6
0
ATT+A705 - ( Reden opzeg ) - (0..1) - (Expected present) - (MotiveForTerminationCode)
7
0
ATT+A314 - ( Oorsprong opzeg, schrapping of schorsing ) - (0..1) - (Expected present) - (ReasonForCancellationCode)
8
0
ATT+A055 - ( Status aanvaarding van de nieuwe zaak of project ) - (0..1) - (StateOfAcceptanceCode)
9
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
10
1
PTY+006 - ( Verzekeraar ) -(1..1) - (PartyInsurer)
11
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
12
1
XRH+1 - ( ) -(1..1) - ()
13
1
PTY+002 - ( Tussenpersoon ) -(1..1) - (PartyIntermediary)
14
1
RFF+003 - ( Referentie tussenpersoon ) -(0..1) - (BrokerPolicyReference)
15
1
XRT+1 - ( ) -(1..1) - ()
16
0
XET+01 - ( Contract ) - (1..1) - (ContractExchangeUnitTrailer)