> Syntax independent - Code lists > Values

SYNTAX INDEPENDENT COMPONENTS

Implementation Related Components


View other languages ( Or view all versions )
List 0221
Rang hypothécaire
/ (Hypothek Rang) /( MortgageOrder_0221 )
Hypothecaire rang
/ (Mortgage order)
Value
n ..1
Meaning, French /(German) Meaning, Dutch /(English) (Technical - approach B denominator) Def. Obsolete
1  
Premier rang /(Ersten Ranges) Eerste rang /(first grade) FirstGrade
Def
 
2  
Deuxième rang /(Zweite Klasse) Tweede rang /(Second grade) SecondGrade
Def
 
3  
Troisième rang ou plus /(Dritten Grad oder mehr) Derde rang of meer /(Third grade or more) ThirdGradeOrMore
Def
 

Définition: La date de l'inscription hypothécaire a une importance capitale. Si plusieurs hypothèques sont inscrites, le créancier qui sera repris en premier lieu pourra se servir avant tous les autres créanciers éventuels (qui seraient inscrits en 2ième, en 3ième, en ... lieu, suivant l'ordre chronologique), sur le prix de vente de l'immeuble.

/ Definition: ()
Definitie: De datum van de hypothécaire inschrijving is belangrijk. Wanneer meerdere hypotheken ingeschreven zijn, is het de eerst weerhouden schuldeiser die zich voor alle andere (die dan in 2de, 3de,.. rang ingeschreven zijn, volgens chronologische volgorde) zal kunnen bedienen van de som van de verkoop van het onroerend goed.

/ Defined as: ()